Organisation

Styrelse för Greater Copenhagen & Skåne Committee

Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune

John Engelhardt, Næstformand for KKR Hovedstaden, borgmester Glostrup Kommune

Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune

Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Per Roswall, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland

Steen Bach Nielsen, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland

Knud Erik Hansen, Næstformand i KKR Sjælland, Borgmenter i Faxe Kommune

Niels Hörup, Formanden for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune

Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad

Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun

Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne

Märta Stenevi, Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, Region Skåne

Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg Stad

Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande, Kristianstads kommun

Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne

Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad (Platsen roterar på årsbasis mellan Hässleholm, Landskrona och Trelleborg)

 

Styrgrupp för Greater Copenhagen & Skåne Committee

Per Bennetsen, Region Själland

Tue Bak, Region Själland

Hjalte Aaberg, Region Hovedstaden

Claus Billehöj, Region Hovedstaden

Bo Rasmussen, Gladsaxe (KKR)

Henrik Kolind, Roskilde (KKR)

Jette Runchel, Albertslund (KKR)

Ole Jacobsen, Fredriksund (KKR)

Thomas Knudsen, Lolland (KKR)

Sören Tegen Pedersen, Köpenhamn

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör

Daniel Persson, stabschef/stf utvecklingsdirektör

Alf Jönsson, Regiondirektör, Region Skåne

Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgs stad

Anette Henriksson, kommundirektör, Lunds kommun

Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör, Malmö stad

Christel Jönsson, kommundirektör, Kristianstads kommun

Monica Holmqvist, förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne

Christian Alexandersson, stadsdirektör, Landskrona stad (Platsen roterar på årsbasis mellan Hässleholm, Landskrona och Trelleborg)

 

Koordinationsgrupp för Greater Copenhagen & Skåne Committee

Anette Prilow, Region Hovedstaden

Christian Lærke Christensen, Gladsaxe (KKR)

Hanne Agerbak, KKR

Henrik Fabiansson Haue, KKR

Henrik Holmer, Köge (KKR)

Karsten Bruun Hansen, Region Hovedstaden

Kristian Karstoft, Roskilde (KKR)

Lasse Fridberg Bilstrup, Albertslund (KKR)

Morten Müller Larsen, Region Hovedstaden

Per Anders Foss, Region Själland

Rene Lønnee, Region Själland

Samantha Hoffmann, Köpenhamns kommun

Tine Ane Nielsen, Region Hovedstaden

Carsten Krabbe, Region Hovedstaden

Sara Ipsen, GCSC-sekretariatet

Linda Börjesson Katz, Region Skåne

Peter Nilsson, Kommunförbundet Skåne

Kenneth Ekberg, Malmö stad

Britt Steiner, Lunds kommun

Renée Mohlkert, Helsingborgs stad

Åsa Berglund, Helsingborgs stad

Mikael Kipowski, Hässleholms kommun

Martin Risberg, Kristianstads kommun

Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, Landskrona

Charlotte Rosenlund Sjövall, strategisk chef, Trelleborg

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Sofia Edward