Greater Copenhagen & Skåne Committee

 

GreaterCoPENHAGEN_Logo_Black_RGB

 

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete som består av samtliga 33 skånska och 46 danska kommuner i Öresundsregionen samt Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjælland.

Den globala konkurrensen mellan städer och metropoler är hård. Öresundsregionen som begrepp är inte tillräckligt internationellt känt där det arbete som har gjorts inte har lyckats hålla jämna steg med den tillväxt vi kan se i andra nordeuropeiska städer. Greater Copenhagen & Skåne Committee är det förnyade Öresundssamarbete som startade 1 januari 2016.

www.greatercph.se 

 

Politiska prioriteringar i Greater Copenhagen & Skåne Committee

Vision

År 2020 är Greater Copenhagen en internationell knutpunkt för investeringar och kunskap med en konkurrenskraft att jämföra med de mest framgångsrika metropolerna i Europa.

Samarbetet har år 2020 skapat en betydande ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i regionen.

Mål

Verka för att skapa en stark internationell infrastruktur

Öka attraktionskraften för investerare, turister, företag och talanger

Öka arbetsmarknadsintegrationen i regionen och påverka de lagar och gränshinder som bromsar tillväxten

Etablera gemensamma strategiska företagsinsatser

Främja den gemensamma marknadsföringen av regionen under varumärket Greater Copenhagen

 

Vilken är Kommunförbundet Skånes roll i arbetet?

Kommunförbundet Skåne innehar en av de åtta permanenta skånska platserna i styrelsen med målsättning att fortsätta stödja samtliga medlemmars utvecklingsarbete genom att bevaka och förmedla information av betydelse för de skånska kommunerna. Arbetet kommer att göras i nära dialog med medlemskommunernas ledningar på de olika forum Kommunförbundet Skåne anordnar.

 

Kalendarie 2017

Årskalender 2017

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Sofia Edward