Greater Copenhagen Committee

 

GreaterCoPENHAGEN_Logo_Black_RGB

 

Greater Copenhagen Committee är ett gränsöverskridande politiskt samarbete som består av samtliga 33 skånska, 46 danska och 6 halländska kommuner i Öresundsregionen samt Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden och Region Sjælland. Från och med den 1 januari 2019 har Kommittén för Greater Copenhagen bytt namn från Greater Copenhagen & Skåne Committee till Greater Copenhagen Committee. Namnbytet skedde i samband med att Region Halland gick in i samarbetet den 1 januari 2019.

Den globala konkurrensen mellan städer och metropoler är hård. Öresundsregionen som varumärke är inte tillräckligt internationellt känt och har inte har lyckats hålla jämna steg med den tillväxt som går att observera i andra nordeuropeiska regioner. Greater Copenhagen Committee är det förnyade Öresundssamarbete som startade 1 januari 2016. Genom det gemensamma varumärket Greater Copenhagen arbetar kommittén för att öka ekonomisk tillväxt och sysselsättning i en sammanhängande metropol.

Politiska prioriteringar i Greater Copenhagen Committee

Vision för Greater Copenhagen Committee

Greater Copenhagen is the centre of sustainable growth and quality of life.

Because we offer agile, collaborative and accessible conditions – where people and businesses can unleash their potential.

Fyra fokusområden

  • Bättre infrastruktur och mobilitet
  • Att locka talanger, turister och investeringar
  • Internationell marknadsföring
  • Skapa en alltmer integrerad tillväxtregion

I Greater Copenhagen Committee:s handlingsplan för 2018–2019 knyts fokusområdena till tre signaturprojekt som ska stärka Greater Copenhagens tillväxt och internationella konkurrenskraft. Projekten utgörs av: Greater Copenhagen som life science-centrum, Greater Copenhagen Gigabit och Gränslös kollektivtrafik i en integrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen. Du hittar handlingsplanen här, där du kan läsa mer om projekten och kommitténs arbete under 2018 och 2019.

Vilken är Kommunförbundet Skånes roll i arbetet?

Kommunförbundet Skåne innehar en av de åtta permanenta skånska platserna i styrelsen med målsättning att fortsätta stödja samtliga medlemmars utvecklingsarbete genom att bevaka och förmedla information av betydelse för de skånska kommunerna. Arbetet kommer att göras i nära dialog med medlemskommunernas ledningar på de olika forum Kommunförbundet Skåne anordnar.

För mer information om samarbetet besök Greater Copenhagen Committee:s hemsida: www.greatercph.se.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Peter Nilsson