Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

FIRS arbetar för att göra Skåne till Europas mest innovativa region.

Skåne behöver ständigt utvecklas som kunskaps- och innovationsregion. Målsättningen med FIRS arbete är att stärka den skånska forsknings- och innovationskraften och göra Skåne till Europas mest innovativa region 2020.

FIRS utgör en samlande kraft och en gemensam röst för regionens tillgångar, behov och möjligheter.

Forsknings- och innovationsrådet består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet Skåne, samt näringslivet.

Mer information om FIRS hittar du här

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi