Upphandling och avtal

Kommunförbundet Skåne genomför ett antal samordnade upphandlingar för framförallt de skånska kommunerna men även för kommunala bolag och i vissa fall även kommuner i angränsande län. Det genomförs även upphandlingar för den egna verksamheten. Upphandlingarna omsätter cirka 2 miljarder kronor årligen.

Kommande upphandlingar (preliminär tidplan)

  • IFO – HVB barn och unga: 2020 kvartal 1
  • IFO – Konsulentstödda familjehem: Annonserad. Se länk till annons under Aktuella upphandlingar.
  • IFO – Öppenvård: 2020 kvartal 1
  • IFO – HVB vuxna: 2020 kvartal 1
  • Ekonomisystem: Utvärdering pågår. Avtalsstart 2020-01-01
  • Flygfotografering, snedbilder och laserskanning: Avtal tecknat med COWI AB. Avtalsstart 2020-01-01
  • Hygienhjälpmedel: Avtalsstart 2019-11-01
  • Personlyftar: 2019 kvartal 3
  • Arbetsstolar: 2019 kvartal 4

Aktuella upphandlingar

Här hittar du annonserade upphandlingar. Klicka på den upphandling du är intresserad av för att komma till annons i TendSign.

Konsulentstöd till familjehem/jourhem 2020. Skåne, Halland, Kronoberg

Informationsmöte gällande upphandling Konsulentstöd till familjehem/jourhem 2020. Skåne, Halland, Kronoberg

Kommunförbundet Skåne välkomnar till informationsmöte med frukost-/eftermiddagsfika, för att informera gällande upphandling av rubricerad upphandling.

Informationsmöte kommer att hållas vid två tillfällen:

11 december 2019 klockan 9.00 – 12.00

11 december 2019 klockan 13.00 – 16.00

Plats: Gasverksgatan 3A, Lund.

Ingen ytterligare information, utöver vad som framgår av förfrågningsunderlaget kommer presenteras på mötet. Fokus kommer vara på upphandlingsprocessen och hur man gör för att lämna anbud.

Möjlighet att ställa frågor kommer finnas, men endast frågor som rör anbudsinlämning kommer att besvaras på mötet. Alla frågor som rör upphandlingens innehåll kommer besvaras i Tendsign.

Anmälan görs till support@upphandlat.kfsk.se senast 2019-12-08.

 

Avtal

Här hittar du information om alla aktuella avtal som baseras på upphandlingar som Kommunförbundet Skåne genomfört. Information om avtal 

Du har möjlighet att lämna kommentarer om avtalen eller leverantörerna samt övriga synpunkter. Dina kommentarer är viktiga vid avtalsuppföljning.Har du frågor eller funderingar om ett avtal, finns det kontaktuppgifter för respektive avtal.

I fönstret nedanför finns flikar där kan du letar dig fram till det avtal du är intresserad av. Varje avtal presenteras med aktuell dokumentation.

 

Vård och omsorg (VO), Individ och familjeomsorg (IFO) och handledning

Våra största upphandlingsområden omfattar VO, IFO samt handledning och den genomför Kommunförbundet Skåne för 46 kommuner från Skåne, Kronoberg och Hallands län. Upphandlingsområdena har en eget avropsstöd (Upphandlat) som ni hittar på upphandlat.kfsk.se eller via knappen nedanför.

 


Hjälpmedel

Mer information om upphandlingar inom hjälpmedel hittar du här.

 

Lista över avtalsområden

Vård och omsorg (VO)

Avtal gällande äldreomsorg, LSS och psykiskt funktionshinder.

Läs mer

Individ och familjeomsorg (IFO)

Avtal gällande HVB barn/ungdom, HVB vuxna, Öppenvård och konsulentstöd.

Läs mer

Handledning

Avtal gällande handledning.

Läs mer

Hjälpmedel

Avtal gällande hjälpmedel.

Läs mer

Postupphandlingen

Upphandling för posttjänster.

Läs mer

Telefoniupphandlingen

Fasta och mobila telekommunikationstjänster för kommunerna i Skåne.

Läs mer

Flygfotografering

Flygfotografering och laserskanning.

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar

Läs mer

Avtal som endast gäller för Kommunförbundet Skåne

Avtal som endast gäller för Kommunförbundet Skåne (KFSK).

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Henrik Jönsson