Upphandling

Kommunförbundet Skåne genomför ett antal samordnade upphandlingar för framförallt de skånska kommunerna, utöver de upphandlingar som genomförs för den egna verksamheten.

Avtal

Här hittar du information om alla aktuella avtal som baseras på upphandlingar som Kommunförbundet Skåne genomfört.

Info om avtal 

I fönstret som öppnas finns längst upp till vänster flikar med vilkas hjälp du letar dig fram till det avtal du är intresserad av. Varje avtal presenteras med aktuell dokumentation.

Du kan lämna kommentarer om avtalen, leverantören och övriga synpunkter. Dina kommentarer är viktiga vid avtalsuppföljning.

Har du frågor om ett avtal, finns det kontaktuppgifter för respektive avtal.

 

För avtal gällande VO, IFO samt handledning finns en specifik databas. Mer om databasen hittar ni här.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Henrik Jönsson