Upphandling och avtal

Kommunförbundet Skåne genomför ett antal samordnade upphandlingar för framförallt de skånska kommunerna men även för kommunala bolag och i vissa fall även kommuner i angränsande län. Det genomförs även upphandlingar för den egna verksamheten. Upphandlingarna omsätter cirka 2 miljarder kronor årligen.

Kommande upphandlingar (preliminär tidplan)

  • IFO – HVB barn och unga: Utvärdering pågår.
  • IFO – Konsulentstödda familjehem: Utvärdering pågår. Tilldelning kvartal 2.
  • IFO – Öppenvård: 2020 kvartal 2
  • IFO – HVB vuxna: 2020 kvartal 2
  • Personlyftar: Avtalsstart 2020-03-01
  • Arbetsstolar: Annonserad. Sista anbudsdag 2020-02-10
  • Överflyttningshjälpmedel: 2020 kvartal 2
  • Rollatorer: 2020 kvartal 3

Aktuella upphandlingar

Här hittar du annonserade upphandlingar. Klicka på den upphandling du är intresserad av för att komma till annons i TendSign.

För tillfället finns inga annonserade upphandlingar.

 

Avtal

Här hittar du information om alla aktuella avtal som baseras på upphandlingar som Kommunförbundet Skåne genomfört. Information om avtal 

Du har möjlighet att lämna kommentarer om avtalen eller leverantörerna samt övriga synpunkter. Dina kommentarer är viktiga vid avtalsuppföljning.Har du frågor eller funderingar om ett avtal, finns det kontaktuppgifter för respektive avtal.

I fönstret nedanför finns flikar där kan du letar dig fram till det avtal du är intresserad av. Varje avtal presenteras med aktuell dokumentation.

 

Vård och omsorg (VO), Individ och familjeomsorg (IFO) och handledning

Våra största upphandlingsområden omfattar VO, IFO samt handledning och den genomför Kommunförbundet Skåne för 46 kommuner från Skåne, Kronoberg och Hallands län. Upphandlingsområdena har en eget avropsstöd (Upphandlat) som ni hittar på upphandlat.kfsk.se eller via knappen nedanför.

 


Hjälpmedel

Mer information om upphandlingar inom hjälpmedel hittar du här.

 

Lista över avtalsområden

Vård och omsorg (VO)

Avtal gällande äldreomsorg, LSS och psykiskt funktionshinder.

Läs mer

Individ och familjeomsorg (IFO)

Avtal gällande HVB barn/ungdom, HVB vuxna, Öppenvård och konsulentstöd.

Läs mer

Handledning

Avtal gällande handledning.

Läs mer

Hjälpmedel

Avtal gällande hjälpmedel.

Läs mer

Postupphandlingen

Upphandling för posttjänster.

Läs mer

Telefoniupphandlingen

Fasta och mobila telekommunikationstjänster för kommunerna i Skåne.

Läs mer

Flygfotografering

Flygfotografering och laserskanning.

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar

Läs mer

Avtal som endast gäller för Kommunförbundet Skåne

Avtal som endast gäller för Kommunförbundet Skåne (KFSK).

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Henrik Jönsson