Upphandling

Kommunförbundet Skåne genomför ett antal samordnade upphandlingar för framförallt de skånska kommunerna, utöver de upphandlingar som genomförs för den egna verksamheten.

Preliminär tidplan för annonsering av kommande upphandlingar/upphandlingsområden:

  • Handledning: 2018 kvartal 3
  • Konferensanläggningar: 2018 kvartal 2
  • Vård och omsorg (VO): 2018 kvartal 4
  • Individ och familjeomsorg (IFO): 2019 kvartal 1 – kvartal 2


Söker du vår databas för upphandling hittar du den här eller via knappen ovanför: upphandlat.kfsk.se

Kommunförbundet Skåne har ett stort antal upphandlingar som genomförs för alla eller flera av de skånska kommunerna men även för kommunala bolag och i vissa fall även kommuner i angränsande län. Upphandlingarna omsätter cirka 2 miljarder kronor årligen.

Våra största upphandlingsområden omfattar VO, IFO samt handledning, den genomför vi för 46 kommuner från Skåne, Kronoberg och Hallands län. Upphandlingsområdena har en egen databas som ni hittar på upphandlat.kfsk.se.

Mer information om upphandlingar inom hjälpmedel hittar du här.

Avtal

Här hittar du information om alla aktuella avtal som baseras på upphandlingar som Kommunförbundet Skåne genomfört.

Info om avtal 

I fönstret som öppnas finns längst upp till vänster flikar med vilkas hjälp du letar dig fram till det avtal du är intresserad av. Varje avtal presenteras med aktuell dokumentation.

Du kan lämna kommentarer om avtalen, leverantören och övriga synpunkter. Dina kommentarer är viktiga vid avtalsuppföljning.

Har du frågor om ett avtal, finns det kontaktuppgifter för respektive avtal.

Lista över upphandlingsområden

Flygfotografering

Flygfotografering och laserskanning (Klicka på ”Avtalsområden” och ”Övrigt”)

Läs mer

Handledning IFO, VO och skola

Avtal gällande handledning för personal inom IFO, VO och skola. (Klicka på ”Avtalsområden” och ”Handledning”)

Läs mer

Hjälpmedel

Avtal gällande hjälpmedel. (Klicka på ”Avtalsområden” och ”Hjälpmedel”)

Läs mer

IFO

Avtal gällande HVB barn/ungdom, HVB vuxna, Öppenvård och konsulentstöd. (Klicka på ”Avtalsområden” och ”IFO”)

Läs mer

Postupphandlingen

Upphandling för posttjänster. (Klicka på ”Avtalsområden” och ”Övrigt”)

Läs mer

Telefoniupphandlingen

Fasta och mobila telekommunikationstjänster för kommunerna i Skåne. (Klicka på ”Avtalsområden” och ”Övrigt”)

Läs mer

VO

Avtal gällande äldreomsorg, LSS och psykiskt funktionshinder. (Klicka på ”Avtalsområden” och ”VO”)

Läs mer

Vård- och behandlingshem samt handledning

Upphandling som omfattar VO, IFO samt handledning för 46 kommuner från Skåne, Kronoberg och Hallands län.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Henrik Jönsson