Upphandling och avtal

Kommunförbundet Skåne genomför ett antal samordnade upphandlingar för framförallt de skånska kommunerna men även för kommunala bolag och i vissa fall även kommuner i angränsande län. Det genomförs även upphandlingar för den egna verksamheten. Upphandlingarna omsätter cirka 2 miljarder kronor årligen.

Annonsering av kommande upphandlingar (preliminär tidplan)

 • Anatomiskt formade sitsar: Utvärdering pågår
 • VO – Särskilt boende: Tilldelad
 • VO – Psykiatri: Tilldelad
 • VO – LSS: Tilldelad
 • Ekonomisystem: Se annons https://tendsign.com/
 • CRM: 2019 maj – juni
 • Flygfotografering, snedbilder och laserskanning: Se annons https://tendsign.com/
 • Hygienhjälpmedel: 2019 maj – juni
 • IFO – HVB barn och unga: 2019 kvartal 3
 • IFO – Konsulentstödda familjehem: 2019 augusti – september
  Upphandlingen kommer sannolikt att avse startade verksamheter. Verksamheten kommer att behöva inneha erforderliga tillstånd.
 • IFO – Öppenvård: 2019 kvartal 4
 • IFO – HVB vuxna: 2019 kvartal 4
 • Träningshjälpmedel: 2019 kvartal 3
 • Personlyftar: 2019 kvartal 3
 • Arbetsstolar: 2019 kvartal 4

Vård och omsorg (VO), Individ och familjeomsorg (IFO) och handledning

Våra största upphandlingsområden omfattar VO, IFO samt handledning och den genomför Kommunförbundet Skåne för 46 kommuner från Skåne, Kronoberg och Hallands län. Upphandlingsområdena har en eget avropsstöd (Upphandlat) som ni hittar på upphandlat.kfsk.se eller via knappen nedanför.

Informationsmöte – VO särskilt boende 2019

Upphandling – VO Psykiatri 2019

Informationsmöte – VO – LSS 2019


Hjälpmedel

Mer information om upphandlingar inom hjälpmedel hittar du här.

Avtal

Här hittar du information om alla aktuella avtal som baseras på upphandlingar som Kommunförbundet Skåne genomfört. Information om avtal 

Du har möjlighet att lämna kommentarer om avtalen eller leverantörerna samt övriga synpunkter. Dina kommentarer är viktiga vid avtalsuppföljning.Har du frågor eller funderingar om ett avtal, finns det kontaktuppgifter för respektive avtal.

I fönstret nedanför finns flikar där kan du letar dig fram till det avtal du är intresserad av. Varje avtal presenteras med aktuell dokumentation.

Lista över avtalsområden

Vård och omsorg (VO)

Avtal gällande äldreomsorg, LSS och psykiskt funktionshinder.

Läs mer

Individ och familjeomsorg (IFO)

Avtal gällande HVB barn/ungdom, HVB vuxna, Öppenvård och konsulentstöd.

Läs mer

Handledning

Avtal gällande handledning.

Läs mer

Hjälpmedel

Avtal gällande hjälpmedel.

Läs mer

Postupphandlingen

Upphandling för posttjänster.

Läs mer

Telefoniupphandlingen

Fasta och mobila telekommunikationstjänster för kommunerna i Skåne.

Läs mer

Flygfotografering

Flygfotografering och laserskanning.

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar

Läs mer

Avtal som endast gäller för Kommunförbundet Skåne

Avtal som endast gäller för Kommunförbundet Skåne (KFSK).

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Henrik Jönsson