Upphandling och avtal

Kommunförbundet Skåne genomför ett antal samordnade upphandlingar för framförallt de skånska kommunerna men även för kommunala bolag och i vissa fall även kommuner i angränsande län. Det genomförs även upphandlingar för den egna verksamheten. Upphandlingarna omsätter cirka 2 miljarder kronor årligen.

Kommande upphandlingar (preliminär tidplan)

  • Kognitionshjälpmedel: Annonseras kvartal 4 2020.
  • Ramper: Annonseras kvartal 1 2021.
  • IFO – HVB barn och unga 2020: Ny upphandling annonseras under oktober 2020.

Aktuella upphandlingar

Här hittar du annonserade upphandlingar. Klicka på den upphandling du är intresserad av för att komma till annons i upphandlingsverktyget TendSign.

  • Rollatorer
  • Överflyttningshjälpmedel
  • IFO – HVB vuxna 2020. Utvärdering pågår.
  • IFO – HVB barn och unga 2020: Upphandlingen är avbruten.
  • IFO – Arbetskooperativ: Planerad att annonseras under kvartal 4 2020.

Avtal

Information om aktuella avtal, som baseras på upphandlingar som Kommunförbundet Skåne genomfört, hittar du här: Information om avtal 

Du har möjlighet att lämna kommentarer om avtalen eller leverantörerna samt övriga synpunkter. Dina kommentarer är viktiga vid avtalsuppföljning. Har du frågor eller funderingar om ett avtal, finns det kontaktuppgifter för respektive avtal.

 

Vård och omsorg (VO), Individ och familjeomsorg (IFO) och handledning

Våra största upphandlingsområden omfattar VO, IFO samt handledning då Kommunförbundet Skåne genomför upphandlingar av och förvaltar ramavtal åt 46 kommuner från Skåne, Halland och Kronobergs län.

Upphandlingsområdena har ett eget avropsstöd (Upphandlat) som ni hittar på upphandlat.kfsk.se eller via knappen nedanför.


Hjälpmedel

Mer information om upphandlingar inom hjälpmedel hittar du här. Avtal och produktguide hjälpmedel

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Henrik Jönsson