Ekonomi och upphandling

Kommunförbundet Skånes verksamhet finansieras genom tre huvudsakliga källor:

Medlemsavgifter:

Medlemsavgifterna utgörs av 0,4 promille av medlemskommunernas sammanlagda intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag. Medlemsavgifterna utgör cirka 21% av vår finansiering.

Avgifter för kurser och konferenser:

Kurs och konferensverksamheten är till för våra medlemmar och syftet är att erbjuda kurser och kompetensutvecklingsinsatser till konkurrenskraftiga priser. Kurs- och konferensavgifterna utgör cirka 9% av vår finansiering.

Projekt och samverkansuppdrag:

Större delen av vår finansiering utgörs av intäkter för specifika projekt eller samverkansuppdrag, det kan t.ex. vara statliga pengar eller finansiering vi söker från EU eller ersättningar från kommunerna enligt olika samverkansavtal. Projekt och samverkansuppdrag utgör cirka 56% av vår finansiering.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi