Kommunförbundet Skåne

Vi är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar med att samordna, samverka, bygga nätverk och inspirera — för att våra medlemmar ska kunna utnyttja sin gemensamma styrka. Bland annat sker det genom att lära av varandra och av andra.

Kommunförbundet Skånes viktigaste målgrupp är alla de som är verksamma i den kommunala verksamheten, såväl förtroendevalda som anställda. Andra viktiga målgrupper är alla de instanser som kommunerna arbetar med, allt från offentliga organisationer till företag och medier.

skanekfsk

Många är starkare än en

Kommunförbundet Skånes kärnvärden beskriver det viktigaste i vår verksamhet.

Samarbete och samverkan

  • Samarbete och samverkan mellan medlemmarna ökar deras möjligheter att lösa sina uppgifter med hög kvalitet och effektivitet. Många är starkare än en. Det kan vi utnyttja, exempelvis för att stärka medlemmarnas upphandling, som omfattar många miljarder varje år.

Nätverksbyggande

  • Nätverksbyggandet är både internt och externt och ökar medlemmarnas nytta av hela gruppens kontakter med omvärlden.

Inspiration

  • Inspiration innebär att så snabbt som möjligt ge medlemmarna tillgång till varandras kunskaper, metoder och erfarenheter.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson