Vilka gränser finns det med att mäta kunskap?

Går det att mäta kunskap? I ett seminarium med forskare Jonna Bornemark får kommunerna en djupare inblick av gränser med att mäta kunskap.

Den 23 oktober samlas 100 skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer och lektorer från Skånes kommuner och organisationer samt 100 forskare från Malmö Universitet. Seminariet som anordnas i samarbete med Malmö Universitet, Fakultet för Lärande och samhälle, och leds av Elena Zukauskaite, får besök av författaren och filosofen Jonna Bornemark. Jonna Bornemark tar upp frågor om kunskapens mätbarhet och mätbarhetens gränser i skolans sammanhang.

– Vi måste tänka på ett annat sätt. Vi måste ge plats åt det som inte genast kan identifieras och mätas, vi måste ge plats åt erfarenhet, professionell kunskap och reflektion. Vi måste ge plats åt det omätbara, skriver Jonna Bornemark i boken Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde (2018).

Syftet med dagen är att öka kunskapen och förståelsen för hur mätbarhet påverkar vår syn på skola och offentlig verksamhet.

– Jag hoppas att dagen hjälper kommunerna med deras kvalitetsarbete, så de hittar en balans mellan vad som behövs mätas för att utveckla kvalitet och vad som inte behövs mätas för att det kommer att hindra utveckling. Jag hoppas också att det leder till djupare diskussioner om vad som är kunskap och kvalitet i offentlig verksamhet samt risker som kommer med det som Jonna kallar ‘papperssamhälle’. Det är också ypperligt tillfälle att bygga broar mellan akademin och kommuner då forskare och kommunrepresentanter samlas för ett gemensamt evenemang, säger Elena Zukauskaite.

Seminariet är ett av FoU Skolas seminarierserie Ledarskap på vetenskaplig grund. Läs mer om det här: https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-skola/aktiviteter/

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar