Tilltro och förväntningar spelar roll för individers arbetsmarknadsetablering

De senaste åren har det skett en markant ökning av andelen arbetssökande som behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Många faktorer spelar roll när dessa personer ska etablera sig på arbetsmarknaden. En av dessa faktorer är de förväntningar och den tilltro handläggare, politiker, chefer och medarbetare har till individers kompetens och förmåga. Strategiskt forum bjuder in till en konferens med fokus på tilltro och effekten av vilka arbetsmarknadsinsatser som gör skillnad.

Enligt Arbetsförmedlingen befinner sig idag tre av fyra arbetssökande i så kallad utsatt ställning, där låg utbildningsbakgrund och annat ursprung än europeiskt är utmärkande. Flera faktorer spelar roll när dessa personer ska etablera sig på arbetsmarknaden. En av dessa faktorer är de förväntningar och den tilltro handläggare, politiker, chefer och medarbetare har till individers kompetens och förmåga.

Strategiskt forum är en mötesplats i Skåne för kommunala chefer och strateger/liknande med intresse för kompetensförsörjning och integrationsfrågor. Den 10 september kommer mötesplatsen att fokusera på det som faktiskt fungerar när det gäller insatser till kommuninvånare som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden. Jenny Strand, strateg på Kommunförbundet Skåne, menar att konferensen kommer att ge en ökad förståelse och kunskap inom området samt fokusera på att använda kommunala medel till insatser, som har en tydlig bevisad effekt.

– Gedigna forskningsresultat på området kommer att kunna ge stöd och argument vid planering och prioritering av kommunal verksamhet. Deltagarna kommer att bli utmanade i både synsätt och arbetssätt.

För de som anses stå längst bort från arbetsmarknaden är det extra viktigt att insatser och utbildningar också kombineras med arbetslivs-, bransch och/eller yrkesinriktade insatser. På så sätt önskar chanserna till jobb.

– Vi hoppas att Strategiskt forum ger inspiration till nya perspektiv och självreflektion som leder till förändrade synsätt och därmed även nya arbetssätt som präglas av höga förväntningar och tilltro, säger Jenny Strand.

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Forumet är en mötesplats för kommunala chefer, strateger och andra som har intresse av fördjupning, nätverkande och inspiration inom integration och kompetensförsörjningsfrågor. Dagen arrangeras av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne tillsammans med Familjen Helsingborgs och Arbetsförmedlingens gemensamma projekt Halv Femme.

OBS! Tidigare var konferensen planerad till den 21 april men är nu flyttat till den 10 september. 

Läs mer och anmäl dig här: https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/forvantningarnas-kraft-om-hur-tilltro-och-forvantningar-paverkar-resultaten-strategiskt-forum-for-nyanlandas-etablering-och-integration/

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar