Storsatsning på utbildningar i SIP inom psykisk ohälsa, missbruk och beroende

SIP har sedan många år varit lagstiftat. I vår erbjuds personal i Skånes kommuner och i Region Skåne utbildning i SIP där fokus är att lyfta vikten av att arbeta aktivt med SIP. Mer än 600 personer kommer att gå utbildningen.

En SIP (samordnad individuell planering) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården och när samordning av insatser kring en enskild individ behövs. En SIP behöver inte föregås av en slutenvårdsepisod utan kan med fördel användas som ett proaktivt verktyg.

Vid fem tillfällen i vår erbjuder Kommunförbundet Skåne och Region Skåne i samarbete med NSPH Skåne grundläggande utbildningar i SIP med inriktning vuxna psykiatri och missbruk/beroende. En gemensam arbetsgrupp har tagit fram utbildningarna.

– Personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk har ofta kontakt med ett stort antal personer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En bra gemensam planering ger förutsättningar för en bättre process och möjlighet till återhämtning för den enskilde, säger Emelie Sundén.

Syftet med utbildningen är att lyfta vikten av att arbeta aktivt med SIP. SIP är individens plan och inte bara ett verksamhetssystem.

– SIP kan upplevas som svårt och krångligt och man är rädd att göra fel. Därför finns det en stor efterfrågan på utbildningar. Dessutom är det en stor personalomsättning i våra verksamheter så det finns ständigt behov av att utbilda i SIP, säger Emelie Sundén.

Utbildningstillfällena är redan fullsatta och mer än 600 personer kommer att delta. Ett av tillfällen kommer att filmas in och sedan finnas tillgänglig på Vårdsamverkan Skånes webbplats. 

Läs mer om SIP här: https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/samverkan-sip-utskrivning-slutenvard/

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar