Staffanstorps kommun positiva till att vara kvar i Kommunförbundet Skåne

Staffanstorps kommun ser positivt på de förändringar som sker i förbundet. Förutsatt att de förändringar som diskuteras även beslutas av styrelsen vill de vara kvar som medlemmar i Kommunförbundet Skåne. Det är de båda ordförandena Christian Sonesson (M) Staffanstorps kommun och Patric Åberg (M) Kommunförbundet Skåne överens om i en gemensam avsiktsförklaring.

I april 2019 fattade Staffanstorps kommun beslut om att begära utträde ur Kommunförbundet Skåne. Anledningen var framförallt otydlig styrning och att kommunen inte tyckte att den fick ut det värde den förväntade sig av ett medlemskap.

Sedan Staffanstorps kommuns beslut om utträde ur förbundet våren 2019 har en ny styrelse valts och en omfattande medlemsdialog har genomförts. Under våren pågår ett förändringsarbete där förslag på nytt uppdrag, styrning och finansiering diskuteras.

”Vi är mitt i en nödvändig förändringsresa. Både kansliet och medlemmarna har efterfrågat den och vi märker att vi fått med oss kommunerna på ett helt annat sätt än tidigare. Jag är glad för den dialog vi har med Staffanstorp och övriga medlemmar för att skapa det bästa förbundet vi kan. Nu handlar det om att ta arbetet i mål och det ska vi i styrelsen arbeta hårt med under våren.”  säger Patric Åberg (M) ordförande i Kommunförbundet Skåne.

Staffanstorps kommun ser positivt på dessa förändringar och avser att kvarstå som medlem i förbundet under förutsättning att styrelsen antar de förändringar som föreslås.

Snabbt beslut om översyn

När Kommunförbundet Skånes förbundsmöte planenligt valde ny styrelse i maj 2019 fattades snabbt beslut om en omfattande översyn av verksamheten. Förutom en intern översyn av processer genomfördes en så kallad medlemsdialog där samtliga kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och ett antal förvaltningschefer intervjuades. Utifrån medlemsdialogen kom ett antal rekommendationer som nu en arbetsgrupp bestående av Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Kristianstads kommun, Eslövs kommun, Tomelilla kommun och Östra Göinge kommuns kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer arbetar med.

Förslagen om förändringar som arbetsgruppen tar fram kommer att lyftas till Kommunförbundet Skånes styrelse för beslut den 29 maj. I de fall beslut kräver en stadgeändring förbereds för ett extra förbundsmöte under hösten 2020.

Läs avsiktsförklaringen här: Avsiktsförklaring

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar