Skrivelse om normering av lag om kommunal bokföring och redovisning

30 skånska kommuner ställer sig bakom den skrivelse som Göteborgs stad och Stockholms stad gemensamt tagit fram. Skrivelsen är skickad till Finansdepartementet och Civilminister Lena Micko.

De 33 skånska kommunernas ekonomichefer och kommundirektörer har tagit del av Göteborgs stads och Stockholms stads gemensamma skrivelse ”Synpunkter på normering av lag om kommunal bokföring och redovisning”. Malmö stad och Helsingborgs stad har tagit fram egna skrivelser i ärendet där de ställer sig bakom Göteborg och Stockholm. De kommuner som utöver Malmö stad och Helsingborgs stad ställer ställer sig bakom skrivelsen listas nederst i artikeln.

Sammanfattning

Utdrag från Göteborgs stads och Stockholms stads gemensamma skrivelse:

Från och med den första januari 2019 gäller den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Under våren har normering från Rådet för kommunal redovisning (RKR) kommit i form av ett antal omarbetade rekommendationer. Rekommendationerna har framställts som konsekvensändringar av lagen.

Framförallt rekommendationen RKR R2 Intäkter har lett till protester från kommunerna. De olika ståndpunkterna gäller hur redovisning av investeringsbidrag ska ske. Enligt den nya rekommendationen ska endast offentliga bidrag redovisas på skuldsidan i balansräkningen och intäktsföras i takt med förbrukning av anläggningen, medan övriga bidrag och gatukostnadsersättning ska intäktsföras när anläggningen är färdigställd. Förändringen motiveras med att ett investeringsbidrag inte kan vara en skuld eftersom det inte finns någon framtida förpliktelse gentemot bidragsgivarna.

Grunden till kommunernas protester är oron för att hantera ett regelverk, som inte garanterar en bottennivå för god ekonomisk hushållning. Kommunallagen liksom den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning poängterar uttryckligen att god ekonomisk hushållning ska gälla. I och med att investeringsbidrag inte ska undantas i balanskravsutredningen finns risk att god ekonomisk hushållning sätts ur spel. Grunderna för den nya normeringen avseende investeringsbidrag bygger på tolkningar av lagtexten, som endast indirekt leder fram till normeringen.

Förslagen på förändringar finner du i skrivelsen ”Synpunkter på normering av lag om kommunal bokföring och redovisning”.

Skånska kommuner som ställer sig bakom skrivelsen:

Bjuvs kommun
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Eslövs kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Höörs kommun
Klippans kommun
Kristianstads kommun
Kävlinge kommun
Landskrona kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Osby kommun
Perstorps kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorps kommun
Svedala kommun
Tomelilla kommun
Trelleborgs kommun
Vellinge kommun
Ystads kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Östra Göinge kommun

Kommunförbundet Skånes skrivelse

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar