Skånes socialchefer mobiliserar för framtiden

Den 18 oktober träffades 60 chefer inom socialtjänst- vård och omsorg från de skånska kommunerna för att ”Mobilisera för framtiden”. Dagen anordnades gemensamt av Kommunförbundet Skåne genom Socialchefsrådet och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne.

Dagen inleddes av Sara Henrysson Eidvall legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi som föreläste om ledarskap och tillit. Sara beskrev teorier om ledarskap, grupper och medarbetarskap och belyste även det ansvar chefer har att leva upp till satta mål, visioner och värderingar, det ger annars en tvärtom-effekt. Deltagarna fick arbeta tillsammans för att bland annat beskriva vad de hört, vad de kände och vad de gör av den fakta de har fått. Reaktionerna var flera, dels igenkänning i ledarskapets villkor, dels hur begränsade resurser påverkar möjligheten att arbeta med det ledarskap man vill, särskilt ledarskap byggt på ömsesidig tillit.

Efter lunch tog Ulf Johansson vid, professor inom företagsekonomi på Lunds universitet. I en allt mer komplex värld är omvärldsbevakning och framtidsspaning avgörande för att hantera de snabba förändringarna som påverkar våra verksamheter. Ulf föreläste om trendspaning och scenarioanalys. Deltagarna fick också arbeta med scenariokors som ett verktyg för att skapa beredskap för framtiden.

Deltagarna fick välja fokusområde genom att identifiera en ”brinnande” fråga och vilka drivkrafter och trender som påverkar frågan. Genom att fokusera på de två drivkrafter som påverkade frågan mest tog deltagarna fram fyra parallella scenarion kring hur framtiden kring denna fråga skulle utvecklas.

”Det blir tydliga alternativ när man tvingas tänka i de här scenarierna och det blir tydligt att de olika scenerierna ställer olika krav på oss” var en av kommentarerna under den gemensamma gruppredovisningen. Tillfället var en inledande övning att arbeta med verktyget. Alla var överens om att verktyget var av stor nytta att ta med hem, inte bara till den egna verksamheten utan även till den egna kommunens ledningsgrupp.

Publicerad:

Skriv en kommentar