Skånes miljö- och hälsoskyddsinspektörer samlas för kompetensutveckling

Intresset för Miljösamverkan Skånes hälsoskyddsinternat var stort redan förra året. Nu är det dags igen och i år är fokus olämpliga boende, fukt och inomhusmiljö och inte minst samverkan med andra myndigheter.

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin Syd. Tillsammans arbetar de för att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas tillsyn och kontroll inom miljöbalken och livsmedelslagen.

Den 8-9 oktober anordnar Miljösamverkan Skåne ett internat för miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Många av Skånes kommuner är representerade och intresset för internatet har varit stort. Många av deltagarna kommer för att lära av varandra.

– Det finns så mycket kompetens inom Skånes miljöförvaltningar, genom samverkan kan vi dra nytta av varandras kompetens och utveckla arbetet tillsammans, säger Elin Ulander, projektledare Miljösamverkan Skåne.

Första dagen av internatet fokuserar på inspektioner när inspektörerna i tillsynen hittar olämpliga boende, exempelvis i källarutrymmen och industrifastigheter. Deltagarna kommer få ta del av en rapport som är framtagen som ett handläggarstöd där inspektörerna ska bli säkrare i sin bedömning och i processen för att döma ut lokaler och bostäder.

Miljöbalken ställer krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa. Men vid tillsyn, planerad eller efter tips, händer det att inspektörerna hittar boenden inte alls uppfyller kraven. Att som inspektör döma ut en bostad är en ingripande åtgärd med stora konsekvenser för både hyresgäst och hyresvärd, inte minst om beslutet omfattar flera lägenheter i ett flerbostadshus.

Samverkan med andra myndigheter är också i fokus för internatets första dag.

Internatets andra dag kommer att handla om fukt och inomhusmiljöer. Deltagarna kommer även att få en utblick mot vad som händer kring frågorna på EU-nivå.

– Vinsterna med att samla nästa alla Skånes miljö- och hälsoskyddsinspektörer är att vi kan kompetensutvecklas tillsammans. Dessutom sparar tillfället i sig resurser både i form av tid och miljö, jämfört om vi exempelvis skulle åka till Stockholm, säger Elin Ulander.

Läs mer om programmet här: https://bit.ly/2pyMYzT

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar