Skånes kommuner samarbetar kring digitalisering av planprocessen

Att digitalisera samhällbyggnadsprocessen där alla involverade aktörer och kommuninvånare har tillgång till digital information pågår för fullt. Under dagens konferens lyfts goda exempel på tillvägagångssätt men också utmaningar som kommunerna står inför kopplat till digitalisering av planprocessen.

Idag samlas ett 80-tal tjänstepersoner från skånska kommuner för att lära sig mer om och diskutera digitalisering av planprocessen. Konferensen anordnas av Kommunförbundet Skåne, Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Informationsutbyte står i fokus under dagen. Genom att dela erfarenheter och ta oss an gemensamma utmaningar tillsammans kan vi effektivt arbeta med digitalisering av planprocessen runtom bland Skånes kommuner.

På dagens agenda:

  • Handbok i digitalisering, Kävlinge kommun och Helsingborgs stad
  • Digital färdplan med fokus på nationell tillgänglighet av digitala detaljplaner, Lantmäteriet, Boverket och Länsstyrelserna
  • Samordnad digitalisering, Länsstyrelserna
  • Så använder Karlskrona 3D i planprocessen, Karlskrona kommun
  • Detaljplaner i QGIS, Kristianstad kommun
  • Upphandlingsförfarande – beställargrupper, Sveriges Kommuner och Landsting

Dagen avslutas med gemensamma diskussioner hur det fortsatta gemensamma arbetet kring digitalisering av planprocessen kan se ut bland Skånes kommuner. Förutom bygglovshandläggare, geodatasamordnare, GIS-ingenjörer, planerare och samhällsbyggnads- och tekniska chefer från de skånska kommunerna deltar även representanter från Lantmäteriet, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Länsstyrelserna.

Publicerad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh

Skriv en kommentar