Skånes digitala vårdsystem i fokus på informationsträff

Utveckling av e-hälsostrategi för samverkan inom hs-avtalet och information kring SDV (Skånes digitala vårdsystem) var på agendan när beslutsfattare inom vård och omsorg slöt upp på en gemensam informationsträff.

Arbetsgruppen Skånegemensam digitalisering arbetar aktivt framåt för en överenskommelse för nuvarande och framtida digitala lösningar, på lång och medellång sikt. Den 2 oktober bjöd arbetsgruppen in beslutsfattare till en informationsträff kring ämnet.

Informationsträffen infattade fyra viktiga slutsatser.

1. Utveckling av e-hälsostrategi för samverkan inom HS-avtalet
Arbetet inleds omgående och beräknas vara klart före årsskiftet och tar avstamp i behovet av förstärkt samverkan om nya arbetssätt för e-hälsa och behovet av gemensamma processer i framtiden.

2. SIP och SVU flyttas på sikt från mina planer till SDV
Fram till dess att SDV är implementerat fortsätter utvecklingen av Mina Planer. En kommande uppgradering skapar tekniska förutsättningar för att SIP kan läsas av patienten via e-tjänsten Journalen på 1177.se. SIP blir då även tillgänglig digitalt för personal i ambulans och läkarbilar. Arbetet med nationell lösning för digital SIP pågar i samverkan med Inera.

3. SDV – Uppstart av förstudie kring kommunernas framtida behov
Samverkan enligt HS-avtalet behöver ta utgångspunkt i fortsatt utveckling av gemensamma processer. Det är i dagsläget inte möjligt att förutse exakt vad som kan stödjas av SDV eftersom framtidens målbild ”Nära vård” medför nya arbetssätt och därmed nya behov av digitala processtöd för samverkan.Kommunernas behov av gemensamt digitalt processtöd och gemensam integrationslösning måste klargöras. Därför startas en förstudie som ska skapa en bild av vilka förutsättningar och behov det finns för en gemensam digital grund. Förstudien leds av KFSK och genomförs tillsammans med ett antal kommuner. Den beräknas vara avslutad den 31/3-2020.

4. SDV kommer inte att ersätta NPÖ
NPÖ förblir den kanske viktigaste nyckeln till framtidens samverkan. Alla kommuner kan idag ta del av information som delas via NPÖ, men tjänsten används i mycket olika omfattning. För att informationsdelningen ska fungera och vi ska kunna erbjuda alla patienter en god och säker hälso- och sjukvård, oavsett huvudman, är det av största vikt att alla kommuner även börjar visa sin information i NPÖ (producera). Vinsterna med verktyget ökar exponentiellt i förhållande till hur mycket det används.

I dagsläget är fyra kommuner anslutna som producenter i NPÖ och ytterligare fyra har fattat beslut om producentskap. I 14 kommuner pågår diskussionen och i 11 har arbetet inte påbörjats. För att framtidens mål ska nås är det av stor vikt att alla Skånes kommuner så snart som möjligt fattar beslut om, och inleder processen att bli producenter i NPÖ.

Ladda ner folder från informationsträff här: Folder-Skånegemensam-digitalisering

Film om NPÖ

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar