Infrastruktur och arbetsmarknadspolitik i fokus när Skånebänken träffades

Dagens träff med Skånebänken lockade drygt 50 personer för information och diskussion om hur vi i Skåne ser på de viktiga frågorna infrastruktur och arbetsmarknadspolitik.

Vår ordförande Patric Åberg (M) inledde dagen med att hälsa välkomna och berätta lite kort historik om de här träffarna som vi har arrangerat sedan 2015. Tillsammans med tre av riksdagsledamöterna har vi en planeringsgrupp för att hitta teman som är aktuella både ur ett skånskt och nationellt perspektiv. Idag är det alltså infrastruktur och arbetsmarknadspolitik på agendan.

Nicolas Cronberg, infrastrukturstrateg på Region Skåne berättar om en regional plan för fysisk planering.

 

Jesper Bergnordh, strateg på Kommunförbundet Skåne ger iakttagelser ur kommunernas perspektiv kopplat till den regionala planen för infrastruktursutveckling.

 

Magnus Månsson, utvecklingsstrateg från Eslövs kommun berättar och förutsättningar och påverkan av höghastighetstågen. Att ändra var tågen kommer in i Lund eller Hässleholm påverkar övriga kommuner väldigt mycket. Samverkan och samarbete är av yttersta vikt i den här frågan menar Magnus.

 

Christer Ängehov från Räddningstjänsten Skåne Nordväst går igenom trafiksituationen i Skåne och då särskilt problematiken på E4 och E6. Olyckor orsakar stora störningar varje dag vilket påverkar mycket.

 

Ida Abrahamsson från Tomelilla kommun berättar om sydöstra Skånes utmaningar i infrastrukturen där många utpendlare påverkar dels det egna trafiknätet men också leder till påfrestningar i de större orterna pendlingen sker till.

 

Paneldiskussion inför gruppdiskussionerna om infrastruktur. Fyra skånska riksdagsledamöter i trafikutskottet jobbar hårt för Skåne, säger riksdagsledamot Elin Gustafsson(S).

 

Riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen(C) och Kommunförbundet Skånes ordförande Patric Åberg (M).

– Tillsammans är vi starkare i den här frågan och därför är det viktigt att vi håller ihop både kommuner och region, säger Joachim Fors, ordförande i beredningen för lärande, arbetsliv och integration hos Kommunförbundet Skåne.

– Vi måste vara rädda om dialogen och värna den för det är viktigt att vi i Skåne är enade i den här frågan, säger Marika Bjerstedt Hansen, ordförande i beredningen för samhällsutveckling hos Kommunförbundet Skåne.

Riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen(C) lyfter vikten av att riksdagsledamöterna från Skåne samarbetar för att lyfta Skåne och att en ökad närvaro för Skåne i Stockholm kan vara en bra idé.

Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne inleder passet om dagens andra tema arbetsmarknadspolitik. Ulrika berättar om situationen inom kompetensförsörjning och sysselsättningsgraden. Vi har ett glapp mellan vilken kompetens som efterfrågas och vilken kompetens som finns. Vi måste matcha utbildningsplatserna med de kompetenser som företagen vill ha, säger Ulrika.

 

Jan-Åke Johansson, chef för lärande, arbetsliv och integration, berättar om det arbete Kommunförbundet Skåne gjort med att försöka bli pilotlän och ta över delar av Arbetsförmedlingens uppgifter på kommunal nivå. Kostnaderna för kommunerna ökar hela tiden och då är det dags att vi får ansvaret för verksamheten och inte bara kostnaderna, säger Jan-Åke.

Efter dragningarna blev det en gemensam diskussion och problematisering kring hur vi tillsammans kan arbeta med dessa frågor och lyfta fram Skånes behov. Det finns många idéer och förslag på lösningar som kan bidra positivt till Skånes utveckling. Nu måste vi samla oss och agera för att dessa idéer ska kunna förverkligas.

Så här sa riksdagsledamot Elin Gustafsson(S) efter dagen:

Niels Paarup-Petersen(C):

Tack alla som deltog under dagen för ert engagemang och vilja att lyfta Skåne på alla nivåer.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar