Regional familjecentralkonferens om barn som lever i utsatta miljöer

Barn som lever i olika utsatta miljöer är temat på årets regionala familjecentralskonferens. Genom en gemensam kunskapsinhämtningen ökar förutsättningarna för att möta barnen på bästa möjliga sätt.

Den 1 oktober äger årets regionala familjecentralkonferens rum. Konferensen vänder sig till personal och styrgrupper vid Skånes familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter samt politiker och tjänstepersoner i Region Skåne och de skånska kommunerna. Syftet är att sprida kunskap kring ämnet och möjliggöra nätverkande för professionen.

– Det är viktigt att medarbetarna på familjecentralerna ges möjlighet till en gemensam utbildningsdag för att få en samsyn i sitt arbete, säger Anna-Maria Troedsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne.

Dagen inleds med en representant från Maskrosbarn som delar sin egen berättelse om sin uppväxt samt beskriver betydelsen av engagerade vuxna i samhället. Därefter kommer Barnskyddsteamet Skånes universitetssjukvård att presentera deras satsning. Deras uppdrag är att vara kunskapsspridare i hur exempelvis psykiatrin bör tänka kring barnet när en vuxen åker in till vården.

Ekonomisk utsatthet är i fokus under eftermiddagen. Torbjörn Hjort, docent vid Socialhögskolan i Lund, kommer att prata om hur ekonomisk stress hos vuxna kan påverka barnet.

Den gemensamma kunskapsinhämtningen ger deltagarna möjlighet att tänka och reflektera över sitt arbete för att bättra kunna möta familjer på rätt sätt, utifrån de olika förutsättningar som barnen/familjen har.

Läs mer om dagen här: https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/2019-ars-regionala-familjecentralskonferens-skane/

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar