Nyheter

Europeiskt samarbete inom integrationsområdet

Kommunförbundet Skåne

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration är en mötesplats för kommunala chefer och strateger som är intresserade av fördjupning, nätverkande och inspiration inom integration och kompetensförsörjningsfrågor. Den 22 november fick drygt 80 deltagare veta mer om europeisk samverkan och EU-finansiering.

Publicerad: 27 november, 2019

Läs mer

Skåne visar vägen i barnrättsarbetet

Kommunförbundet Skåne

Barnkonventionen fyllde 30 år den 20 november och blir svensk lag 1 januari 2020. I Skåne har vi sedan 2011 arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter och utbildat mer än 300 barnrättsstrateger. Detta uppmärksammade vi på Kommunförbundet Skåne, tillsammans med Barnrättsforum Skåne, genom att bjuda in till en konferens i barnrättens anda.

Publicerad: 22 november, 2019

Läs mer

Höjd kunskap om NPF ska ge bättre tillgång till arbetskraft

Kommunförbundet Skåne

Fler offentliga och privata arbetsgivare och skolor behöver bli bättre på att ta emot unga och unga vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer). Detta kräver en högre kunskap kring området. I projektet Hela Vägen arbetar skånska kommuner med att visa arbetsgivare och skolor de kompetenser och expertkunskaper som målgruppen har. Och arbetet har gett resultat.

Publicerad: 18 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer