Nyheter

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Hälsa och social välfärd

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har gemensamt tagit fram en övergripande regional handlingsplan, ”Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016”. Utifrån denna ska de lokala ledningskraftsteamen (representanter från kommun, primärvård och sjukhus) arbeta fram lokala handlingsplaner i samtliga 33 kommuner i Skåne.

Hur ökar vi svenskarnas inflytande i EU?

EU och internationellt

Den 1 februari presenteras en rapport rörande delaktighet i EU på Europahuset i Stockholm - utredningen har haft som syfte att se över förslag på hur medborgare och organisationer kan få en större insyn i beslut som tas på EU-nivå.

Publicerad: 25 januari, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer