Nyheter

Utlysning: En rättvis inre marknad

EU och internationellt

Den fria rörligheten för varor inom EU är en av de mest grundläggande och etablerade av EU:s fyra grundläggande friheter och utgör en grundpelare för den inre marknaden. En faktor för att den ska fungera är att vi har en rättvis inre marknad där alla spelreglerna är lika för alla människor och företag.

Publicerad: 31 mars, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Partnersök: Social integration för äldre

EU och internationellt

Som ett steg i att förbättra den sociala integrationen för äldre så letar nu Bologna i Italien projektpartners för ett projekt med inriktning på att främja social integration med hjälp av fysisk aktivitet. Projektet kommer specifik riktiga sig gentemot äldre med degenerativa sjukdomar.

Publicerad: 31 mars, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Brysselnätverket 14/3 – 2016

EU och internationellt

Under måndagen den 14/3 så anordnades en träff för Brysselnätverket på Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund. Temat för dagen var migration och integration, samt en rapportering från Brysselkontoret. Dagen vad indelad i två sektioner, en inledande intern nätverksträff för Brysselnätverket samt en öppen träff med integrationstema vilken lyfte frågeställningen kring utmaningarna som kommunerna möter och de projektmöjligheter som finns lokalt, nationellt och på EU-nivå.

Publicerad: 29 mars, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Offentligt samråd: Pelaren för sociala rättigheter

EU och internationellt

Under början av mars så öppnades det offentliga samrådet inom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Målgruppen för samrådet är allmänheten, organisationer och offentliga myndigheter. Målet med samrådet från EU-kommissionens sida är att
genomföra en bedömning av hur rättigheter i EU:s sociala regelverk tillämpas och huruvida man bör arbeta fram nya metoder för att säkerställa dessa rättigheter.

Publicerad: 29 mars, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Integration, Kreativa Europa- Utlysning.

EU och internationellt

I dagssituationen finns där många verkliga utmaningar som vi måste möta som ett resultat av migrationsflödena de senaste året. Som ett steg i att bistå medlemsstaterna i att möta utmaningarna har EU-kommissionen nu fattat en ny stödform inom EU-programmet Kreativa Europa. Med hjälp av konst, kultur och audiovisuella medier ska utlysningen och ansökningarna till den bistå i integrationsprocessen.

Publicerad: 21 mars, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer