Nyheter

Kollegialt lärande framgångsfaktor vid rekrytering av rektorer

Kommunförbundet Skåne

Rekrytering av rektorer är en utmaning för många kommuner i Skåne. Sedan 2017 har FoU Skola arbetat med rektorsnätverk för att ge rektorer utökade förutsättningar att utföra sin roll på en vetenskaplig grund. Kommuner som deltar i nätverket kan nu se att deltagandet i nätverket ger dem bättre förutsättningar vid rekrytering av rektorer.

Publicerad: 10 december, 2019Sidansvarig: Elena Zukauskaite

Läs mer

Sammanfattning av styrelsemötet 6 december

Kommunförbundet Skåne

Den 6 december träffades styrelsen för årets sista styrelsemöte. Bland annat diskuterades medlemsdialog och översyn av förbundet, avyttring av ägardel i Business Region Skåne och Regional utvecklingsstrategi. Nästa styrelsemöte är den 7 februari 2019.

Mänskliga perspektiv på digital omställning i kommunal vård och omsorg

Kommunförbundet Skåne

I projektet DigiLitt.kom har nio sydsvenska kommuner arbetat för att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. På slutkonferensen presenteras projektets resultat och inbjudna föreläsare inspirerar inför den fortsatta vägen framåt. Konferensen kommer att lyfta hur kommuner kan arbeta på varierade sätt för att nå ett gemensamt mål.

Publicerad: 3 december, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Delaktighet i skolans och förskolans utveckling utifrån barns perspektiv

Kommunförbundet Skåne

Årets Forskning i korthet består av tre kapitel som belyser olika aspekter av delaktighet och barns perspektiv. Kristina Westlund, lektor i Malmö stad, fokuserar på förskolebarn. Helene Elvstrands, forskare vid Linköpings universitet, kapitel handlar om skola och fritidshem. Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet, kopplar demokratifrågor i skola och förskola med digitalisering.

Publicerad: 29 november, 2019Sidansvarig: Elena Zukauskaite

Läs mer