Nyheter

Nya regler angående plastartiklar

EU och internationellt

Under veckan fattade det Europiska rådet ett slutligt beslut om plastartiklar för engångsbruk. Syftet med de nya reglerna är att begränsa och minska de plastartiklar för engångsbruk som oftast är de som spolas upp på våra stränder och kastas i våra hav.

Publicerad: 24 maj, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

EU:s stats och regeringschefer enades om Sibiuförklaringen

EU och internationellt

Under det europeiska rådets toppmöte den 9 maj enades EU:s stats och regeringschefer om Sibiuförklaringen vilket består av tio åtaganden vilka ska styra EU-institutionernas arbete under den kommande mandatperioden. Förklaringen slår bland annat fast att EU-samarbetet ska bli starkare, man ska värna om demokratin och man ska stå enat i en orolig omvärld.

Publicerad: 23 maj, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

EU-kommissionens mandatperiod är utvärderad

EU och internationellt

European Parliamentary Research Service har nyligen publicerat sin utvärdering av EU-kommissionens mandatperiod. Rapportens slutsatser är blandade då kommissionen har lyckats i vissa frågor men även varit handlingsförlamade i andra. Rapporten lyfter även in de många kriser som kommissionen tvingats förhålla sig till, vilket påverkat deras mandatperiod.

Här kan du följa opinionsmätningarna i Europa

EU och internationellt

Inför det stundande Europaparlamentsvalet har nyhetssajten Politico sammanställt en prognos över hur EU-parlamentet kan se ut efter valen 23–26 maj. Politico räknar samman varje enskilt lands opinionsundersökning som rör EU-valet vilket ger en prognos över vilka parlamentsledamöter som varje enskilt land väljer. Prognosen uppdateras löpande beroende på vilka opinionsmätningar som kommer in.

Publicerad: 21 maj, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen har släppts

EU och internationellt

Nyligen publicerades den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen. Rapporten beskriver rådande trender i energiunionen, såsom utsläpp av växthusgaser och en ökad användning av förnybar energi. Utvecklingen av EU:s handelsmarknad för utsläpp, arbetet med luftkvalité och investeringsnivåer i forskning och innovation tas också upp.

Publicerad: 20 maj, 2019Sidansvarig: Olle Andersson

Läs mer