Nyheter

Regionalt ledarskap och samarbete under Välfärdskonferensen andra dag

Kommunförbundet Skåne

Välfärdskonferensens andra dag inleddes med ett panelsamtal med skånetema. Två kommunchefer och två kommunstyrelseordföranden stod på scen för att diskutera framtidens samverkan, det regionala ledarskapet och kommunernas ansvar i Skånes regionala utveckling. Dessutom var tre ministrar på plats för att prata om deras respektive områden.

Publicerad: 7 februari, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kollegialt lärande framgångsfaktor vid rekrytering av rektorer

Kommunförbundet Skåne

Rekrytering av rektorer är en utmaning för många kommuner i Skåne. Sedan 2017 har FoU Skola arbetat med rektorsnätverk för att ge rektorer utökade förutsättningar att utföra sin roll på en vetenskaplig grund. Kommuner som deltar i nätverket kan nu se att deltagandet i nätverket ger dem bättre förutsättningar vid rekrytering av rektorer.

Publicerad: 10 december, 2019Sidansvarig: Elena Zukauskaite

Läs mer

Sammanfattning av styrelsemötet 6 december

Kommunförbundet Skåne

Den 6 december träffades styrelsen för årets sista styrelsemöte. Bland annat diskuterades medlemsdialog och översyn av förbundet, avyttring av ägardel i Business Region Skåne och Regional utvecklingsstrategi. Nästa styrelsemöte är den 7 februari 2019.