Nyheter

Vi söker en systemutvecklare

Kommunförbundet Skåne

Är du systemutvecklare? Vill du göra nytta inom kommunal välfärdsutveckling? Vi söker en systemutvecklare som ska arbeta med utveckling och förvaltning av våra befintliga och framtida IT-system.

Publicerad: 30 september, 2019Sidansvarig: Jari Ylitolva Henriksson

Läs mer

Vi söker regional processledare inom Vård- och omsorgscollege i Skåne

Kommunförbundet Skåne

Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Merparten av Skånes kommuner är anslutna till VO-College och fler är på väg in. Region Skåne, privata vårdgivare, Kommunal, Arbetsförmedlingen och Malmö Universitet ingår också i samverkan. I Skåne finns 8 lokala VO-College som alla finns representerade i den regionala styrgruppen för VO-College.

Publicerad: 28 september, 2019Sidansvarig: Jari Ylitolva Henriksson

Läs mer

Debattartikel: Kapacitetsbristen i Skåne måste lösas snabbt, läget är akut

Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne sände den 26 september en skrivelse till Energiminister Anders Ygeman (S) som uppmanar regeringen att hitta en lösning för att säkerställa en stabil elförsörjning i Skåne. Kommuner och företag i länet är redan idag drabbade av bristande elkapacitet och regeringens föreslagna budgetproposition med uppdrag inom energiområdet hjälper inte Skåne kommande vinter.

Publicerad: 26 september, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

EU och internationellt

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF)

Publicerad: 24 september, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Ansök om Kommunala Partnerskap via ICLD

EU och internationellt

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en SIDA-finansierad organisation som arbetar med att främja lokal demokratiutveckling i den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. Fram till och med den 15 oktober 2019 kan svenska kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund ansöka om ett Kommunalt Partnerskap (KP) via ICLD.

Publicerad: 20 september, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer