Nyheter

Toppmöte för Greater Copenhagen

Kommunförbundet Skåne

Den 7 november hölls ett toppmöte Greater Copenhagen and Skåne Committee på Hotel Crowne Plaza i Köpenhamn. Dagen präglades av goda exempel och presentationer från kommuner samt andra regioner och företag. Vi fick bland annat höra om arbetet med I AMsterdam, varför Hässleholm är Köpenhamns gröna trädgård och varför IKEA valt att satsa på Malmö.

Publicerad: 8 november, 2016Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Skånes kommuner i dialog med de skånska riksdagsledamöterna

Kommunförbundet Skåne

Fredagen den 14 oktober träffades de skånska riksdagsledamöterna och Kommunförbundet Skånes politiker för tredje gången i år och andra gången i Lund. Mötet är en del i arbetet med att etablera en gemensam plattform för politiker med Skåne som utgångspunkt med syfte att bättre positionera Skåne i den nationella debatten och öka förståelsen för det arbete som görs på respektive nivå.

Publicerad: 14 oktober, 2016Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Dansk-svenskt trafikavtal skapar enighet kring stora investeringar i infrastrukturen

Kommunförbundet Skåne

Med ett gemensamt trafikavtal (charter) mellan tre regioner och 79 kommuner på båda sidor av Öresund säkerställs att både svensk och dansk regering sätter fokus på infrastrukturfrågor. Därför har nu ett gemensamt trafikavtal undertecknats inom Greater Copenhagen samarbetet. Målet med överenskommelsen är att skapa tillväxt och en gemensam arbetsmarknad över landsgränserna. En central del i avtalet är enigheten kring HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör.

Publicerad: 13 oktober, 2016Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer