Nyheter

Webinarium om utlysningen Klimatneutrala städer 2030

Samhällsutveckling

Vill er kommun ta täten och i samverkan påskynda omställningen till klimatneutralitet? Då kan ni söka medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgarengagemang är möjliggörare. Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 25 miljoner kronor.

Publicerad: 8 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Webinarium om Formas utlysning: Från forskning till praktik – metoder och verktyg

Samhällsutveckling

Formas har nu öppnat en utlysning inriktad på att att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Ett informationswebbinarium om utlysningen sänds den 14 februari kl 10.30. Det kommer vara möjligt att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Formas kommer totalt att dela ut 20 miljoner kronor för åren 2019 - 2020.

Publicerad: 8 februari, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Första dagen på Välfärdskonferensen 2019

Kommunförbundet Skåne

Välfärdskonferensens första dag präglades av omvärldsanalys, integration, klimatet och sång. Konferensen är en mötesplats för de skånska kommunledningarna och det fanns goda möjligheter för nätverkande och att få mer kunskap om Kommunförbundet Skånes verksamhet i den angränsande mässan.

Publicerad: 7 februari, 2019Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer