Nyheter

Malmö tilldelas stor världskongress

EU och internationellt

Efter mycket hård konkurrens med flera andra städer tilldelas Malmö slutligen värdskapet för nätverket ICLEI:s världskongress 2021, och tar således över stafettpinnen från städer så som Montreal och Seoul. Hållbar utveckling, FN:s hållbarhetsmål och arbetet för att lösa regionala och globala problem kommer att stå i fokus när kongressen äger rum i april 2021.

Publicerad: 5 december, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Mänskliga perspektiv på digital omställning i kommunal vård och omsorg

Kommunförbundet Skåne

I projektet DigiLitt.kom har nio sydsvenska kommuner arbetat för att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. På slutkonferensen presenteras projektets resultat och inbjudna föreläsare inspirerar inför den fortsatta vägen framåt. Konferensen kommer att lyfta hur kommuner kan arbeta på varierade sätt för att nå ett gemensamt mål.

Publicerad: 3 december, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Europeiskt fokus på en grönare sjöfart

EU och internationellt

Den europeiska sjöfarten utgör en mycket stor del av EU:s totala växthusutsläpp. Med anledning av detta enades ambassadörerna för EU:s medlemsländer i slutet av oktober månad om en gemensam ståndpunkt för en förenkling av EU:s befintliga maritima regelverk. Beslutet grundar sig på det förslag som EU-kommissionen lade fram i februari i år och som syftar till att underlätta för skeppsägare. I artikeln presenterar vi även Sveriges strategi för transport, samt exempel på EU-finansierade projekt som arbetar för grönare sjöfart.

Publicerad: 2 december, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Delaktighet i skolans och förskolans utveckling utifrån barns perspektiv

Kommunförbundet Skåne

Årets Forskning i korthet består av tre kapitel som belyser olika aspekter av delaktighet och barns perspektiv. Kristina Westlund, lektor i Malmö stad, fokuserar på förskolebarn. Helene Elvstrands, forskare vid Linköpings universitet, kapitel handlar om skola och fritidshem. Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet, kopplar demokratifrågor i skola och förskola med digitalisering.

Publicerad: 29 november, 2019Sidansvarig: Elena Zukauskaite

Läs mer

Europeiskt samarbete inom integrationsområdet

Kommunförbundet Skåne

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration är en mötesplats för kommunala chefer och strateger som är intresserade av fördjupning, nätverkande och inspiration inom integration och kompetensförsörjningsfrågor. Den 22 november fick drygt 80 deltagare veta mer om europeisk samverkan och EU-finansiering.

Publicerad: 27 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Välbesökt seminarie om träd i urban miljö

Samhällsutveckling

Träd tar hand om dagvatten, lagrar och begränsar koldioxiden i luften, minskar luftföroreningar, ger skugga och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden. Kommunförbundet Skåne arrangerade en dag med fokus på betydelsen av träd i urban miljö.

Publicerad: 25 november, 2019

Läs mer