Nyheter

Vinnovautlysning: Viable Cities – Klimatneutrala städer 2030

Samhällsutveckling

Utlysningen riktar sig till projekt som fokuserar på städer/kommuner som vill ta täten, och tillsammans med andra städer påskynda omställningen till att bli klimatneutrala. Projektens resultat ska leda fram till tekniker, processer, affärsmodeller, styrformer och regelverk som kan resultera i piloter, prototyper eller motsvarande insatser som kan göra städer klimatneutrala. Ni har 4 månader på att hitta samarbetspartners och söka pengarna.

Publicerad: 6 december, 2018Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Projektledare till Energikontoret Skåne

Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi är lokaliserade i centrala Lund. Energikontoret Skåne är en del av vår verksamhet med tydligt fokus på klimatfrågor och energieffektivisering.

Publicerad: 5 december, 2018Sidansvarig: Jari Ylitolva Henriksson

Läs mer

Nationell dialogkonferens om den framtida sammanhållningspolitiken

EU och internationellt

Den avslutande dialogkonferensen om EU:s framtida sammanhållningspolitik (2021 – 2027) anordnades av SKL i Stockholm den 14 november. Johanna Haward och Peter Nilsson från Kommunförbundet Skåne var på plats tillsammans med flera representanter från våra kommuner och Region Skåne. Konferensen var den sista och sammanfattande i en serie av regionala dialogkonferenser med syfte att synliggöra EU:s sammanhållningspolitik och skapa forum för diskussion kring lärdomar och erfarenheter att ta med sig inför kommande programperiod. I Skåne anordnades dialogkonferensen den 2 maj 2018.

Publicerad: 3 december, 2018Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer