Nyheter

Så minskar glappet mellan utbildning och arbetsliv

Kommunförbundet Skåne

En bra yrkesintroduktion för de som inte har någon erfarenhet av socialsekreteraryrket efterfrågas ute i kommunerna. Därför erbjuds regionala introduktionsutbildningar som syftar till att minska glappet mellan socionomutbildningen och arbetet i den sociala barn- och ungdomsvården.

Publicerad: 23 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Stora vinster med samverkan och kvalitetssäkring av upphandlingar

Kommunförbundet Skåne

Det finns stora vinster i att samordna upphandlingar. En gemensam aktör som sköter upphandlingarna skapar bättre förutsättningar för en bredd i utbudet. Genom kravställande och samordnad uppföljning skapas även bättre förutsättningar för ökad priskonkurrens och högre kvalitet. I Skåne görs gemensamma upphandlingar inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt handledning för kommunernas personal.

Publicerad: 19 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag

Kommunförbundet Skåne

Många arrangörer har den senaste tiden ställts inför beslutet att ställa in planerade event och konferenser. Så även Gröna Bilister och deras konferens Mobilitet & Beteende 2020, som var planerad att äga rum den 16-17 mars i Jönköping. Tack vare samarbetet med Energikontoren Sveriges projekt REDI lyckades de ändra sitt eget beteende och ställde om till en helt digital konferens – på bara en och en halv arbetsdag.

Tilltro och förväntningar spelar roll för individers arbetsmarknadsetablering

Kommunförbundet Skåne

De senaste åren har det skett en markant ökning av andelen arbetssökande som behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Många faktorer spelar roll när dessa personer ska etablera sig på arbetsmarknaden. En av dessa faktorer är de förväntningar och den tilltro handläggare, politiker, chefer och medarbetare har till individers kompetens och förmåga. Strategiskt forum bjuder in till en konferens med fokus på tilltro och effekten av vilka arbetsmarknadsinsatser som gör skillnad.

Publicerad: 9 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Ökad kapacitet till EU-finansiering för integrations- och arbetsmarknadsarbete i Skåne

Kommunförbundet Skåne

EU-medel är en viktig finansieringskälla för kommunernas utvecklingsarbete. Med bakgrund av de förändrade förutsättningarna för EU-finansiering och kommunernas ekonomiskt ansträngda läge, erbjuder Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Skåne Nordosts EU-kontor de skånska kommunerna stöd i att öka kapaciteten till EU-finansiering via sektorsprogrammen.

Publicerad: 4 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer