Nyheter

Skånes socialchefer mobiliserar för framtiden

Kommunförbundet Skåne

Den 18 oktober träffades 60 chefer inom socialtjänst- vård och omsorg från de skånska kommunerna för att ”Mobilisera för framtiden”. Dagen anordnades gemensamt av Kommunförbundet Skåne genom Socialchefsrådet och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne.

Publicerad: 21 oktober, 2019Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Förutsättningar för hållbar tillväxt lyftes på Skånes plan- och byggdag

Kommunförbundet Skåne

Vilka utmaningar står våra skånska kommuner inför inom stadsutveckling? Hur kan vi lära av varandra och vår omvärld för att utveckla städer och orter där näringsliv och kommuninvånare trivs och skapar en hållbar tillväxt? På årets upplaga av Skånes plan- och byggdag den 17 oktober träffades närmare 160 tjänstepersoner från Skånes kommuner för att utbyta erfarenheter och höja kunskapen inom plan- och byggfrågor.

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Läs mer

Ökat antal äldre ställer nya krav på boendeformer

Kommunförbundet Skåne

De kommande åren kommer antalet äldre personer att öka i de skånska kommunerna. Ett ökat antal äldre ställer också krav på bra boende. Kommunförbundet Skåne startar nu en dialog med kommunerna i Skåne för att dela erfarenheter och identifiera behov inom socialt hållbar bostadsförsörjning.

Publicerad: 10 oktober, 2019Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer