Nyheter

Vi söker en upphandlare

Kommunförbundet Skåne

Vill du göra stora och komplexa upphandlingar samt vara med och utveckla Kommunförbundet Skånes upphandlingsverksamhet? Vi driver en mängd upphandlingar, såväl för våra medlemskommuner som internt inom förbundet. Värdet på genomförda upphandlingar uppgår till i storleksordningen 2 miljarder kronor per år. Upphandlingsarbetet sker i nära samverkan med övriga delar av organisationen och medverkande kommuner.

Publicerad: 13 oktober, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Anna Ekström på besök för att diskutera kunskapslyft för kompetensförsörjning för vuxenutbildning

Lärande, arbetsliv och integration

Den 4 oktober anordnade Kommunförbundet Skåne (tillsammans med Regiovux) en träff mellan gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och de skånska kommunernas vuxenutbildningsansvariga för en dialog med fokus på hur regeringens kunskapslyft för kompetensförsörjning syns i och påverkar de skånska kommunerna.

Publicerad: 12 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Trelleborgs kommun vinnare av eDiamond Award 2017!

Kommunförbundet Skåne

På eFörvaltningsdagarna utsågs den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster. I hård konkurrens med bland annat Helsingborgs stad, Stockholms stad och Karlskrona kommun vann Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun priset för sin handläggarrobot, stort grattis!

Publicerad: 12 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Energiledning och klimatcertifiering för företag

Energikontoret Skåne

Välkommen till en spännande förmiddag om energieffektivisering och klimatcertifiering. Visste du att 3 av 4 kunder vill ha verktyg som underlättar för dem att välja livsmedel med minskad klimatpåverkan? Här får du veta mer om vad en klimatcertifiering innebär och vilka stöd du kan få för att energieffektivisera i ditt företag. Du får också lyssna på erfarenheter från Bjärefågels arbete med klimatcertifiering.

Publicerad: 10 oktober, 2017Sidansvarig: Anna Evander

Läs mer

Deras utbildning vänder klimatångest till engagemang

Energikontoret Skåne

Den 31 oktober lanserar Energikontoret Skåne ett unikt utbildningsmaterial kring klimatfrågan som bygger på digital teknik. Målet med utbildningsmaterialet är att vända den klimatångest som många ungdomar känner till ett engagemang och visa vad som ger mest effekt när det gäller att spara på jordens resurser.

Publicerad: 9 oktober, 2017Sidansvarig: Ann Wulf

Läs mer

Projektmöte på Symbiose Center i Kalundborg

Energikontoret Skåne

Energikontoret driver ett projekt med nio samarbetsparterns i fem länder med syfte att lära sig mer om industriell symbios och hur konceptet kan spridas till fler. Den 20-21 september besökte ett tjugotal projektdeltagare Symbiose Center i Kalundborg. Det var också här begreppet industriell symbios en gång föddes.