Nyheter

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

EU och internationellt

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF).

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

En europeisk grön giv

EU och internationellt

En av den nya kommissions-ordföranden Ursula von der Leyen viktigaste politiska prioriteringar är miljön och klimatförändringar för hennes mandatperiod.

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Finska ordförandeskapets förslag till långtidsbudget

EU och internationellt

Den 2 december presenterade det finska ordförandeskapet sitt förslag till kommande långtidsbudgeten 2021-2027. Klimatåtgärder, forskning och innovation samt migration är några av de områden som ordförandeskapet satsar på i budgetförslaget. Förslaget kommer att förhandlas under det Europeiska rådets möte den 12-13 december.

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Kollegialt lärande framgångsfaktor vid rekrytering av rektorer

Kommunförbundet Skåne

Rekrytering av rektorer är en utmaning för många kommuner i Skåne. Sedan 2017 har FoU Skola arbetat med rektorsnätverk för att ge rektorer utökade förutsättningar att utföra sin roll på en vetenskaplig grund. Kommuner som deltar i nätverket kan nu se att deltagandet i nätverket ger dem bättre förutsättningar vid rekrytering av rektorer.

Publicerad: 10 december, 2019Sidansvarig: Elena Zukauskaite

Läs mer

Sammanfattning av styrelsemötet 6 december

Kommunförbundet Skåne

Den 6 december träffades styrelsen för årets sista styrelsemöte. Bland annat diskuterades medlemsdialog och översyn av förbundet, avyttring av ägardel i Business Region Skåne och Regional utvecklingsstrategi. Nästa styrelsemöte är den 7 februari 2019.