Nyheter

Kommunförbundet Skånes nätverk för fastighetschefer på besök i Bryssel

EU och internationellt

Kommunförbundet Skåne har närmare 85 nätverk inom olika områden kopplade till kommunala verksamheter. Dessa nätverk erbjuds att ha nätverksträffar på vårt Brysselkontor, för kompetensutveckling inom den EU-finansiering som administreras i Bryssel. EU-finansieringen är uppdelad geografiskt och tematiskt. Den tematiska EU-finansieringen administreras i Bryssel, och kräver internationella partners.

Publicerad: 24 april, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Upphovsrättsdirektivet

EU och internationellt

Måndagen den 15 april antogs det omdebatterade upphovsrättsdirektivet av medlemsländerna. De nuvarande reglerna lades fast innan dagens digitalisering och internetanvändande tog fart, för nästan 20 år sedan.

Publicerad: 24 april, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

Kommunförbundet Skåne

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter. På www.kfsk.se/fbf kan du ta del av verktyg, guider och inspiration.

Exploateringsingenjörer om ekosystemtjänster vid exploatering

Samhällsutveckling

Den 27 mars mötte personer från Urban Mista Futures-projektet ”Urban ecosystem services” exploateringsingenjörer för att tillsammans börja försöka utröna var stötestenarna inom förverkligandet av att inkludera ekosystemtjänster vid exploatering ligger. Dagen innehöll föreläsningar och en workshop.

Publicerad: 17 april, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Forskning i korthet 2019: Tema – Barns delaktighet

Lärande, arbetsliv och integration

Forskning i korthet 2019 har teman Barns delaktighet i skolans och förskolans utveckling. Serien består av tre kapitlen som fokuserar på förskola, skola och fritids samt praktiknära forskningsprojekt i samarbete mellan forskare, lärare och barnen. Under våren och hösten 2019 kommer vi att publicera en försmak av varje kapitel som ett blogginlägg. Hela serien kommer ut hösten 2019.