Nyheter

Besök från Regionförbundet Kalmar Län

Kommunförbundet Skåne

Idag tog vi emot en delegation från Regionförbundet Kalmar Län där det finns planer på att starta ett kommunförbund. Under ett par timmar presenterade vi vår verksamhet och organisation följt av flitiga diskussioner och frågor kring både vad som hänt de senaste åren och hur vi tänker framöver.

Publicerad: 24 januari, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Skåne står enat för demokratin

Kommunförbundet Skåne

Ett hot mot en politiker är ett hot mot demokratin och därmed oss alla. Attacker mot folkvalda kan aldrig accepteras, vi står enade i vårt stöd till Pierre Esbjörnsson och för demokratin.

Publicerad: 14 december, 2016Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Skånskt bostadsforum 2016

Kommunförbundet Skåne

Den 5 december bjuder Skånskt bostadsnätverk in till Skånskt bostadsforum, en dag med fokus på samverkan och en möjlighet att tillsammans ta fram idéer på vad varje deltagare utifrån sin roll kan bidra med och hur vi kan skapa en bättre bostadssituation för många fler.

Skånekommunerna byter telefoni-operatör

Kommunförbundet Skåne

Skånekommunerna upphandlar gemensamt operatör för telefoni och i den upphandling som pågår har, enligt anbudsutvärderingen, Telia Sonera AB lämnat det bästa anbudet och Skånekommunerna har därför beslutat att tilldela avtalet till Telia.

Publicerad: 18 november, 2016Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer