Nyheter

Skånes Energiting 2019 engagerade bred publik

Energikontoret Skåne

Skånes största mötesplats för energibranschen, Skånes Energiting 2019 samlade företag, organisationer och myndigheter under tisdagen den 4 juni. Under dagen fick besökarna lyssna till inspirationsföreläsningar, diskutera mer ingående frågor under kortare seminarier och framför allt knyta kontakter och dela med sig av idéer. Utmaningarna för energibranschen är stora och kräver samverkan. Energitinget är en viktig mötesplats för att inspirera och ge verktyg för förändring och föra Skåne som region vidare i arbetet mot ett hållbart samhälle.

Utökat hembesöksprogram ska ge mer jämlik hälsa

Kommunförbundet Skåne

Till hösten startar det utökade hembesöksprogrammet Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan för förstagångsföräldrar i Skåne. Familjecentralen Tellus i Landskrona är första team att skriva på en avsiktsförklaring. Teamet ska tidigt möta förstagångsföräldrar och ge det stöd som just de behöver i sitt föräldraskap.

Publicerad: 29 maj, 2019Sidansvarig: Anna-Maria Troedsson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne söker upphandlare med juristkompetens

Kommunförbundet Skåne

Vill du göra stora och komplexa upphandlingar samt vara med och utveckla Kommunförbundet Skånes upphandlingsverksamhet?
Kommunförbundet Skåne driver en mängd upphandlingar, såväl för våra medlemskommuner som internt inom förbundet. Värdet på genomförda upphandlingar uppgår till i storleksordningen 2 miljarder kronor per år. Upphandlingsarbetet sker i nära samverkan med övriga delar av organisationen och medverkande kommuner.

Publicerad: 28 maj, 2019Sidansvarig: Jari Ylitolva Henriksson

Läs mer

Skånsk utveckling med FoUI och EU som verktyg

EU och internationellt

Under måndagen den 27 maj så anordnades en gemensam nätverksträff för Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk, och Kommunförbundet Skånes nätverk för FoUI-frågor. Stort fokus låg på Skånes framtid och vilka utmaningar och möjligheter som finns för Skåne som region.

Publicerad: 28 maj, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer