Nyheter

Workshop om risk- och säkerhet och solceller

Kommunförbundet Skåne

Projektet Sol i Syd anordnade en workshop om frågor om risk- och säkerhet och solceller den 21 september i Kristianstad. Arrangemanget blev fulltecknat och auditoriet uppvisade en bra blandning av olika deltagande målgrupper såsom Räddningstjänsten, fastighetsägare, energibolag, solcellsleverantörer och installatörer, berörda myndigheter, med flera samt ett stort engagemang. Det byggs allt mer solceller år för år, och frågorna kräver ett förebyggande arbete på plats för att minska risker och att bygga och installera säkra och bra solcellsanläggningar. Nationella regler och riktlinjer efterfrågas i det fortsatta arbetet.

Skånska riksdagsledamöter i dialog med skånska kommunpolitiker

Kommunförbundet Skåne

Fredagen den 20 oktober anordnade Kommunförbundet Skåne för fjärde gången ett dialogmöte mellan de skånska riksdagsledamöterna och skånska kommunpolitiker. Syftet med mötena är att skapa en gemensam plattform för dialog mellan politiker på nationell, regional och lokal nivå, samt ge förståelse för varandras arbete med fokus på Skåne. Under dagen diskuterade både nya och gamla frågar, där flexibilitet och samverkan genomsyrade och stod i fokus för alla diskussioner.

Publicerad: 24 oktober, 2017Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Trelleborgs kommun vinnare av eDiamond Award 2017!

Kommunförbundet Skåne

På eFörvaltningsdagarna utsågs den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster. I hård konkurrens med bland annat Helsingborgs stad, Stockholms stad och Karlskrona kommun vann Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun priset för sin handläggarrobot, stort grattis!

Publicerad: 12 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer