Nyheter

Kommunicera biogödsel

Energikontoret Skåne

Biogödsel en komplex fråga där flera regelverk och aktörer berörs. Att kommunicera biogödsel kan därför vara en utmaning. För att underlätta kommunikationen kring biogödsel har en kommunikationsstrategi tagits fram.