Nyheter

Nätverksträffar våren 2015

Samhällsutveckling

Nyckelpersoner från Skåne träffas för att utbyta erfarenheter och ge varandra inspiration till fortsatt arbete enligt de processplaner som de tagit fram i samarbete med SåSant-Skåne. Under vårens nätverksträffar diskuterades hur RFSU´s filmklipp om samtycke skulle kunna användas i Nyckelpersonernas arbetsgrupper.