Ökad kapacitet till EU-finansiering för integrations- och arbetsmarknadsarbete i Skåne

EU-medel är en viktig finansieringskälla för kommunernas utvecklingsarbete. Med bakgrund av de förändrade förutsättningarna för EU-finansiering och kommunernas ekonomiskt ansträngda läge, erbjuder Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Skåne Nordosts EU-kontor de skånska kommunerna stöd i att öka kapaciteten till EU-finansiering via sektorsprogrammen.

I dag använder sig Skånes kommuner främst av de geografiskt administrerade struktur- och investeringsfonderna (exempelvis Europeiska socialfonden, ESF). Dessa fonders anslag kommer att minska framöver, samtidigt som kravet på medfinansiering kommer att öka. Parallellt kommer de tematiska sektorsprogrammen, som administreras i Bryssel, att öka utlysningarna av medel för integrationsarbete under nästa programperiod 2021-2027.

Det finns ett uttryckt behov från Skånes kommuner att lära sig mer och delta i framtida projektsamarbete på integrations- och arbetsmarknadsområdet. Projekt inom sektorsprogrammen kräver nämligen samarbetspartners från andra medlemsländer i EU.

Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Skåne Nordosts EU-kontor har bjudit in till en utvecklingsprocess som syftar till att öka kunskapen kring hur ansöksförfarandet går till, att skapa nätverk och söka samarbetspartners i EUs medlemsländer, för framtida projektsamverkan. Dessutom erbjuds det möjlighet till att omvärldsbevaka i EU för att identifiera relevanta tema.

Första tillfället är den 4 mars. Då står en kurs om sektorsprogrammen, ansökningsförfarandet och temafördjupning på agendan. Tolv skånska kommuner har anmält sig för att delta i utvecklingsprocessen. Minnesanteckningar från tillfället kommer att publiceras på Kommunförbundet Skånes webbplats.

Det finns fortfarande möjlighet att vara med på andra tillfällen under våren. Anmäl intresse till jenny.strand@kfsk.se eller kristina.jauhiainen@kfsk.se.

Läs mer om satsningen här (pdf)

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar