Nu får förstagångsföräldrar mer stöd i Skåne – Växa tryggt-projektet är igång

Teamen som deltar i det utökade hembesöksprogrammet Växa tryggt ska tidigt möta förstagångsföräldrar och ge det stöd som just de behöver i sitt föräldraskap. Under hösten är team verksamma i Landskrona, Knislinge, Hässleholm och Malmö.

I Växa tryggt samverkar barnhälsovård, mödrahälsovården, förebyggande socialtjänst och tandvård. Projektet är unikt eftersom Skåne är den enda regionen i Sverige som har dessa professioner samlade i ett och samma team. Skåne har också valt att satsa brett och vänder sig till alla kommuner och områden, både större städer och landsbygden. Idéen om utökade hembesök kommer från Rinkeby i Stockholm där de sedan 2013 haft goda resultat från sitt utökade hembesöksprogram.

Uppstartsdag startskott för teamen

Tisdagen den 26 augusti samlades alla team som ska starta upp projektet under hösten. Under dagen fanns alla professioner som deltar i teamen på plats för att ta del av inspirationsföreläsningar om bland annat föräldraskap, mentalisering, migration och hälsa samt amning. Syftet med dagen var också att ge alla deltagande team möjlighet att utbyta kunskap för att ha med sig de bästa förutsättningar in i projektet.

Intresseanmälan för deltagande i Växa tryggt våren 2020

Den 1 september öppnar anmälan för team som vill starta upp projektet under våren 2020. Anmälan görs via www.kfsk.se/vaxatryggt.

Om Växa tryggt

  • Ett utökat hembesöksprogram där barnhälsovård, mödrahälsovård, förebyggande socialtjänst och tandvård samverkar.
  • De verksamheter som deltar kommer gör sex hembesök hos förstagångsföräldrar, till skillnad från de två som BVC gör idag.
  • Barnhälsovårdssjuksköterskan från BVC är med på alla hembesök, föräldrarstödjare som representerar socialtjänsten är med på fyra och barnmorska samt tandsköterska/hygienist är med på vars ett.
  • Besöken kommer ha stort fokus på föräldrarnas egna frågor.
  • Uppstart augusti 2019.
  • Malmö universitet följer upp och forskar i projektet som Kommunförbundet Skåne och Region Skåne står bakom.
  • Är en del av regeringens och Sveriges Kommuner Landstings satsning på ökad tillgänglighet inom barnhälsovården och förväntas ge en mer jämlik hälsa bland förstfödda i Skåne

Publicerad:

Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson

Skriv en kommentar