Mänskliga perspektiv står i fokus för digitaliseringsprojekt inom vård och omsorg

Nio sydsvenska kommuner har i drygt två år arbetat med att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Projektet DigiLitt.kom har strävat efter att fokusera mänskliga perspektiv på den digitala omställningen.

Under drygt två år har nio kommuner arbetat tillsammans för att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg och därigenom bland annat stärka medarbetarnas ställning inom en alltmer digital men fortsatt människonära välfärd. Projektet har haft gemensamma metoder för att mäta dessa förändringar men med variation i vad och vem som initialt har varit föremål för förändringarna.

Genom en mängd regionala, digitala och lokala aktiviteter kopplat till bland annat arbetsglädje, förändringsarbete, källkritik, filterbubblor samt möjligheter och utmaningar med digitala verktyg och arbetssätt har de 677 deltagarna ökat sin digitala litteracitet. Aktiviteterna har fokuserat på medarbetarnas attityd till, medvetenhet kring och förmåga att arbeta med frågor som rör digital utveckling.

– Vård- och omsorgsmedarbetare behöver ges möjlighet att utifrån sin yrkesroll, sina förmågor och sina erfarenheter formulera sitt eget svar på frågan ”what’s in it for me?”. I DigiLitt.kom har vi därför arbetat utifrån idén om att digital utveckling börjar i attityden och slutar i förmågan, säger projektledare Jessica Arvidsson.

Den 30 januari bjuder projektet in till slutkonferensen för att presentera projektets resultat och berätta om hur nio kommuner har arbetat på olika sätt för att nå ett och samma mål.

Filmer från konferensen kommer att publiceras på digilitt.se.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar