Låt oss skapa möjlighet för alla att skriva högskoleprovet

Kommunförbundet Skåne har idag skickat ett brev till Generaldirektör Karin Röding på Universitet- och högskolerådet med ett erbjudande om att många kommuner är villiga att bidra med lokaler för att alla som vill ska kunna göra högskoleprovet i höst. Vi hoppas att det kan underlätta så att högskoleprovet kan genomföras på ett säkert sätt för alla som vill. Brevet finner ni nedan.

Högskoleprovet är viktigt och för många avgörande för vilka vägval de kan göra i livet. Vi är därför glada över att ni igår (27/8), med stöd av regeringsbeslut, beslutade att öppna upp för vissa grupper att kunna skriva provet i höst.

Vi menar dock att det behöver skapas lösningar som gör att alla som önskar skriva högskoleprovet ges möjlighet till det.

Vi förstår att tillgången till lokaler kan utgöra en begränsande faktor för att minimera risken för smittspridning. Förutom alla de publika lokaler som kan användas för att skriva proven har även majoriteten av våra medlemskommuner meddelat att de kan hjälpa till med lokaler för provtillfället.

Vi hoppas att vi på detta sätt kan dra vårt strå till stacken för att underlätta er väg fram till ett beslut att öppna upp för att alla som vill ska ges möjlighet att skriva högskoleprovet.

Det är viktigt för vår framtid!

Finns det något ytterligare som kommunerna i Skåne kan bidra med för att underlätta i det här läget välkomnar vi en fortsatt dialog kring detta.

Patric Åberg (M)                       Leif Sandberg (C)                           Johan Andersson (S)
Ordförande                              1:e vice ordförande                        2:e vice ordförande

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar