Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Sedan 2019 pågår ett omtag av Kommunförbundet Skåne. Nu har förbundets styrelse tagit beslut om nytt uppdrag och namnbyte. Ett tydligare uppdrag och namnbyte är de första stegen för ett förbund som kan vara en samlad kraft och enad röst för Skånes kommuner.

Uppdrag

En enig styrelse fattade den 3 april beslut om ett nytt uppdrag för förbundet:

  • Vara en samlande kraft och en enad röst för medlemskommunerna
    Förbundet ska hålla samman Skånes kommuner och vara en samlad röst i relation till region och stat. Tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne ska förbundet arbeta för ett sammanhållet Skåne.
  • Bedriva aktiviteter som skapar värde för medlemskommunerna
    Förbundet ska ha fokus på arbete där det skapar värde att vara 33 kommuner. Exempel på detta är förhandlingar av avtal, frågor där kommungränser kan utgöra ett hinder för medborgarna eller när det finns stordriftsfördelar (exempelvis vid upphandlingar och utbildningar). Initiativen ska vara sanktionerade av kommunledningarna i medlemskommunerna.
  • Främja strategisk samverkan mellan medlemskommunerna
    Förbundet ska främja samverkan mellan de skånska kommunerna genom strategiska nätverk som har tydliga uppdrag från kommunledningarna. Nätverken kan vara av både permanenta som tillfälliga för att lösa en specifik uppgift.

Namnbyte

Kommunförbundet Skåne blir Skånes kommuner. Ett namnbyte som skapar möjligheter att stärka förbundet och dess arbete:

– Skånes Kommuner är en tydlig markering att vi tillsammans samlar Skåne som helhet. Det ger oss en större legitimitet och trovärdighet. Vi blir dessutom en tydligare avsändare när vi arbetar med påverkansarbete för att stärka Skånes perspektiv nationellt, säger Patric Åberg (M), ordförande, Leif Sandberg (C), vice ordförande och Johan Andersson (S), andre vice ordförande.

Namnbytet kommer slutgiltigt att beslutas på kommande förbundsmöte som förväntas arrangeras under hösten 2020.

 

För mer information kontakta:

Patric Åberg (M), Östra Göinge, ordförande
Telefon: 044-775 60 95

Leif Sandberg (C), Tomelilla, 1:e vice ordförande
Telefon: 0709-95 82 50

Johan Andersson (S), Eslöv, 2:e vice ordförande
Telefon: 0730-98 23 23

Ola Odebäck, tf förbundsdirektör
Telefon: 0728 – 85 47 07

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar