Kommunernas verklighet inom arbetsmarknadsinsatser väntar inte på en utredning

Kommunförbundet Skåne välkomnar arbetsmarknadsministerns svar på våra åtgärdsförslag kring kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Kommunerna saknar dock fortfarande ersättning för de kostnadsökningarna de har under den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Regeringen tillsätter en utredning som ska undersöka vilken roll som kommunerna ska ha i ett nytt system. Flera av Kommunförbundet Skånes åtgärdsförslag kommer att ingå i utredningen som väntas bli klar under våren 2020.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen pågår för fullt. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har presenterat tydligare ramar för arbetet med reformeringen och myndighetens framtida uppdrag. Kommunförbundet Skåne presenterade vid ett möte förra veckan åtgärdsförslag för arbetsmarknadsministern. Att regeringen har lyssnat in kommunernas önskan är positivt.

Mötet med arbetsmarknadsministern var bra och ett steg i rätt riktning. Kommunerna är en viktig aktör i den här frågan och måste involveras. Vi hoppas att utredningen inte bara leder till att kommunerna kan vara utförare utan även hur. Vi står dock fortfarande med ett akut bekymmer där kommunerna får bära ansvaret när staten har lämnat. De skånska kommunerna lägger ungefär en halv miljard årligen på arbetsmarknadsinsatser trots att det är statens uppdrag. Så kan det inte fortsätta. Säger Patric Åberg (M) ordförande Kommunförbundet Skåne

Ska kommunerna ta över delar av Arbetsförmedlingens uppdrag?

Initiativet att undersöka förutsättningarna för kommunernas eventuella utökade roll inom arbetsmarknadspolitiken välkomnas av Kommunförbundet Skåne. Under förutsättning att medverkan från kommunerna är frivillig och att såväl mandatet och som uppdraget är tydligt. Att det medföljer en finansiering är en förutsättning för att kommunerna ska kunna utföra uppdraget.

Under tiden som denna utredning pågår utför redan många kommunerna uppdrag inom arbetsmarknadsinsatser, men utan finansiering eller mandat. Arbetsförmedlingens reformering pågår och runtom i Skåne saknas redan närvaro. Idag är det kommunerna som tvingas täcka upp för Arbetsförmedlingen. Vem ska stå för dessa kostnadsökningar? Kommunförbundet Skåne ser inte att det är rimligt att det är kommunerna som ska stå för dessa kostnader.​

Kommunförbundet Skånes Presidie

Patric Åberg (M), ordförande

Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande

Johan Andersson (S), 2:e vice ordförande

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar