Kommuner och forskning i samverkan – goda exempel i Skåne

Kommunförbundet Skåne har, för att lyfta fram praktiknära forskning inom kommuner, intervjuat kommuntjänstepersoner och forskare och sammanställt 14 samverkansprojekt i en nedladdnigsbar skrift. I exemplen som ges delar de inblandade med sig av erfarenheter av, lärdomar från och nytta med samverkan.

Kommunförbundet Skåne har som roll att visa upp kommuners behov av forskning för akademin parallellt med att föra ut aktuell forskning till kommuner. I skriften Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne, som finns tillgänglig för nedladdning, har personer inblandade i kommunal praktiknära forskning intervjuats om de samverkansprojekt som de är/har varit med i. Projekten beskrivs kort och intervjupersonerna har fått berätta om de erfarenheter och lärdomar de har tagit med sig. Det är en stor bredd i projekten beskrivna, med exempel från miljö och samhällsutveckling, hälsa och social välfärd samt utbildning. Utmärkande är att de inblandade har samsyn gällande den nytta samverkansprojekten har i kommunens dagliga verksamhet, beslutsprocesser, personalens kompentensutveckling och den ekonomiska vinning som kommer med bevarandet av kompetens i verksamheten.

Publicerad:

Sidansvarig

Marja Boström

Skriv en kommentar