Kollegialt lärande framgångsfaktor vid rekrytering av rektorer

Rekrytering av rektorer är en utmaning för många kommuner i Skåne. Sedan 2017 har FoU Skola arbetat med rektorsnätverk för att ge rektorer utökade förutsättningar att utföra sin roll på en vetenskaplig grund. Kommuner som deltar i nätverket kan nu se att deltagandet i nätverket ger dem bättre förutsättningar vid rekrytering av rektorer.

Tillgången till kollegialt lärande är framgångsfaktorn som både rektorer och utbildningschefer pekar ut som de största effekterna med nätverket. Kommunerna blir mer attraktiva arbetsgivare och rektorerna får kollegor att diskutera med och lösa de utmaningar de står inför. 92 % av de som deltar uppger att de har direkt nytta i sina verksamhet av kunskapen de får via nätverket.

– Rektorerna som deltar i FoU Skolas nätverk tillhör samma yrkeskategori och arbetar i samma region. Men de kommer från olika kommuner och arbetsplatser med olika personliga yrkeserfarenheter. Det skapar bra förutsättningar för att de som deltar i nätverket ska kunna lära från varandra och inspireras, säger Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare på Kommunförbundet Skåne.

Föreläsningar och erfarenhetsutbyte varvas på nätverksträffarna och syftet är att ge rektorerna utökade förutsättningar att utföra sin roll på en vetenskaplig grund, till exempel hur de kan arbetar med ledarskap för elevernas måluppfyllelse. En av de kommuner som deltar är Burlöv. Mats Jönsson, förvaltningschef på Utbildnings- och kulturförvaltning i Burlövs kommun har av märkt intresset för nätverket vid rekrytering av rektorer.

– Vi märker att FoUs rektorsnätverk har blivit efterfrågat.  Vid en rektorsrekrytering uttryckte en kandidat att det var en förutsättning att få fortsätta i detta utvecklande nätverk, säger Mats Jönsson.

Dan Hansson, rektor som rekryterats till  Burlöv berättar vilken nytta han ser med nätverket:

– Jag har arbetat som skolledare de senaste 10 åren och slutförde min rektorsutbildning 2014. Det har sedan dess varit viktigt för mig att hålla mig uppdaterad för att arbeta och utvecklas i rollen som rektor. Deltagandet i rektorsnätverket har varit helt rätt för mig, med möjlighet till kollegialt utbyte med andra rektorer i olika kommuner och med olika förutsättningar. Att det samtidigt är ett innehåll i träffarna som vilar på vetenskaplig grund och som vi deltagare är med och utformar är väldigt positivt.

Fakta

 • FoU Skola är en regional samverkansfunktion för forskning och utveckling på skolområdet i Skåne. Syftet är att utveckla samverkan inom FoU (forskning och utveckling) mellan kommuner och lärosäten och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund.
 • FoU Skolas rektorsnätverket har plats för alla kommuner i Skåne. I dagsläget deltar 21 kommuner.
 • Rektorsnätverket ses tre gånger per termin och det är deltagarna själva som bestämmer teman på träffarna.
 • Nästa nätverksträff är den 10 december 2019 på Grand Hotell i Lund, klockan 13:00-16:00.

Kontakt

Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare, FoU Skola, Kommunförbundet Skåne
Telefon: 0728 – 85 48 21

Mats Jönsson, förvaltningschef, Utbildnings- och kulturförvaltning, Burlövs kommun
Telefon: 040-625 61 88

Dan Hansson, rektor, Burlövs kommun
Telefon: 040-625 66 07

Publicerad:

Sidansvarig

Elena Zukauskaite

2 kommentarer

 1. Ann-Sofi Ericson skriver:

  Jag vill gärna delta i nätverket.

  • Evelina Johansson skriver:

   Hej Ann-Sofi, jag skickar vidare din förfrågan till Elena Zukauskaite som är ansvarig för nätverket.
   Vänliga hälsningar, Evelina Johansson, kommunikatör

Skriv en kommentar