Kan rehabilitering i hemmet lösa en del av framtidens utmaningar inom välfärden?

Mer fokus på den betydelsefulla rehabiliteringen i hemmet och mindre på hjälpmedel och administration. Det är fokus när arbetsterapeuter och fysioterapeuter från kommuner i Skåne möts på en inspirationskonferens anordnad av Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor.

De kommande åren kommer antalet äldre i Sverige att öka. Det ställer krav på vår välfärd. Inte minst på det arbete som sker runtom i kommunerna. Ökade kostnader och brist på personal kräver ett smartare arbetssätt.

Rehabilitering i hemmet kan vara ett sätt att lösa en del av framtidsutmaningarna inom välfärden. På inspirationskonferensen Rehabilitering i hemmet möts 500 arbetsterapeuter och fysioterapeuter från kommuner i Skåne. Konferensen ska ge handfasta råd och tips för deltagarna att ta med sig hem till sitt arbete.

På programmet:

  • Rehabiliteringsinsatser i svenska kommuner, Magnus Zingmark
  • Smärtpsykologi, Marcelo Rivano
  • Palliativ rehabilitering i hemmiljö, Marie Hansson och Ida Malmström
  • Yrsel hos äldre och relationen till fall och fallprevention, Eva Ekvall Hansson
  • Lansering av webbplatsen Rehabiliteringsguiden, ett stöd i det dagliga arbetet för legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter verksamma i Skånes kommuner

Publicerad:

Sidansvarig

Mats Renard

Skriv en kommentar