Infrastruktur och kommunal ekonomi i fokus på Välfärdskonferensens första dag

För 23:e året i rad arrangeras Välfärdskonferensen, en mötesplats för skånska beslutsfattare. Tre partiledare från riksdagspartierna och en minister var på plats under konferensens första dag för att prata om skånsk infrastruktur och kommunal ekonomi.

Infrastruktur, näringsliv och svensk sjukvård i fokus på dagens första pass

Nyamko Sabuni (L) inledde dagen med att prata om sjukvård och näringsliv kopplat till den svenska välfärden. Hon menar att om Sverige ska ta steget mot ett hållbart samhälle krävs tillväxt och innovationer.


Nyamko Sabuni (L). Foto: Kommunförbundet Skåne

Dagens andra föreläsare, Anders W Jonsson (C), pratade om den svenska sjukvården och hur Sverige ska få till mer pengar till välfärden.

– Kontinuiteten i den svenska sjukvården är A och O för att få till en bra vård, säger Anders.


Anders W Jonsson (C). Foto: Kommunförbundet Skåne

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) pratade om både de nationella, regionala och lokala satsningar på infrastrukturen runt om i landet. Mycket av den svenska välfärden utgår från infrastrukturen. Bland annat nämnde Tomas att hamnar i framtiden kommer få en större roll i vår välfärd, men även el-vägar och el-infrastruktur.


Tomas Eneroth (S). Foto: Kommunförbundet Skåne

Kommunernas ekonomi och ekonomiska förutsättningar

Under eftermiddagens andra del inledde Jimmie Åkesson (SD) med att prata om välfärden som en kärna i kommunpolitiken. Han pratade om utmaningar som kommunerna står inför, och menar att staten ska ta ett större ansvar, särskilt när det gäller finansieringen.


Jimmie Åkesson (SD). Foto: Kommunförbundet Skåne

Per Sedigh från SKR pratade om kommunernas ekonomi och ekonomiska förutsättningar. Avslutningsvis presenterade Anna Thomasson, studierektor för grundutbildningen på Företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet, hennes forskningsrapport ”Ekonomistyrning i offentlig sektor”.


Per Sedigh. Foto: Kommunförbundet Skåne


Anna Thomasson. Foto: Kommunförbundet Skåne

Under Välfärdskonferensen andra dag välkomnar vi Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S), Lena Hallengren, socialminister (S) och Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister (S) som alla kommer prata om sina respektive områden. Dessutom kommer vi som nytt för i år att ha en paneldebatt mellan skånska politiker och tjänstepersoner gällande den skånska regionala utvecklingen med fokus på frågor som rör infrastruktur, kommunal ekonomi och arbetsmarknad.


Foto: Kommunförbundet Skåne

Publicerad:

Skriv en kommentar