Hur påverkar den ökade polariseringen integrationsarbete i kommunerna?

Den växande globalisering gör att samarbete blir allt nödvändigare och viktigare, inte minst kring frågor som rör migration och integration. Samtidigt är polariseringen som störst bland annat när det gäller just integrationsfrågor och EU-samarbete.

Den 22 november arrangeras Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration. Konferensen är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Forumet är en mötesplats för kommunala chefer, strateger och andra som har intresse av fördjupning, nätverkande och inspiration inom integration och kompetensförsörjningsfrågor.

På Strategiskt forum den 22 november kommer intressanta talare ge perspektiv på samhällsutvecklingen och den ökade politiska polariseringen. Den växande globalisering gör att samarbete blir allt nödvändigare och viktigare – inte minst kring frågor som migration och integration. Samtidigt är polariseringen som störst bland annat när det gäller just integrationsfrågor och EU-samarbete.

Konferensen vill ge perspektiv på den historiska utvecklingen, konflikter och utmaningar i samtiden och inspiration till integrationsarbete och europeiskt samarbete utifrån ett kommunalt sammanhang.

Frågor som kommer att behandlas är bland annat:

  • Hur påverkar den ökade polariseringen integrationsarbete i kommunerna?
  • Hur kan vi agera för att främja integration och en socialt hållbar samhällsutveckling?
  • Varför är samarbete på europeisk nivå viktigt? Vilken är Skånes roll i EU och EUs roll i Skåne?

Anmäl dig här. Sista dagen för anmälan är 14 november.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar