Höjd kunskap om NPF ska ge bättre tillgång till arbetskraft

Fler offentliga och privata arbetsgivare och skolor behöver bli bättre på att ta emot unga och unga vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer). Detta kräver en högre kunskap kring området. I projektet Hela Vägen arbetar skånska kommuner med att visa arbetsgivare och skolor de kompetenser och expertkunskaper som målgruppen har. Och arbetet har gett resultat.

Det är drygt ett år sedan projektet Hela Vägen drog igång. Målet är att sprida en attitydförändring och kunskap kring neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) bland offentliga och privata arbetsgivare och skolor i Skåne. Attitydförändringen ska i sin tur leda till att arbetsgivarna ser unga och unga vuxna i åldern 16-29 med en NPF-diagnos som kompetensbärare.

I tidigare samverkansprojekt har skånska kommuner arbetat med att identifiera unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar. I Hela Vägen är syftet att arbeta med de som istället ska ta emot målgruppen och samtidigt ge en skräddarsydd insats till personer med NPF. Hur skola och arbetsliv förstår, bemöter och inkluderar dessa personer är projektets fokus. Det finns även ett särskilt fokus på att synliggöra kvinnor och icke-binära med NPF då forskning visar att denna grupp diskrimineras.

I projektet höjs inte enbart kunskapen om diagnoserna utan även om antidiskriminerande arbetssätt genom de så kallade horisontella principerna. Till hjälp har projektet Linda Leveau som är metodutvecklare inom jämställdhet och likarätt.

– Det handlar om att mångfaldssäkra sin rekryteringsprocess, säger Linda Almgren, projektledare för Hela vägen.

Genom uppsökande verksamhet i kommunerna, samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, får projektet kontakt med målgruppen. Den uppsökande verksamheten är ett resultat av de tidigare ESF-projekten Plug In 2.0 och Griffin PlugIn.

– Vi jobbar med direktmatchning för målgruppen och arbetsgivaren, säger Linda Almgren.

Projektet har redan gett resultat. Förutom att många personer med upplevd NPF-diagnos har gått till studier och arbete, märker projektet av en stor förändring kring ämnet både bland skolor och arbetsgivare runt om i Skåne.

– Fler och fler ser styrkorna med personer som har diagnoserna. Detta är kompetensbärare som en annars ofta missar och som många gånger är specialister inom sitt område.

Hela Vägen anordnar seminarier som är fyllda med konkreta tips på vad en kan göra för att arbeta normkritiskt och öka kunskapen om NPF. Intresset för seminarierna är stort och många av tillfällena blir fullbokade direkt. Läs mer om projektet här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar