God och nära vård – vad innebär det för Skånes kommuner?

Idag har vi samlat ett 80-tal chefer, ledningspersoner och verksamhetsutvecklare från alla Skånes 33 kommuner för att diskutera utredningen Samordnad utveckling för God och nära vård. Louise Andersson och Niklas Eklöf från socialdepartementet är på plats i Malmö för att presentera utredningens uppdrag, nuläge och fortsättning.

”Det finns många skäl till nya former av samordning när det gäller hälso- och sjukvård och omsorg mellan kommuner och regioner. Den kraftigt ökade demografiska resursklyftan är ett.” Så inledde moderator Dag Norén dagens träff där utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård står i fokus.

Sedan mars 2017 har utredningen i uppdrag att stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Arbetet utgör ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, där kommunerna är en mycket viktig del.

I juni i år lämnade utredningen sitt tredje delbetänkande, God och nära vård – Vård i samverkan (SOU 2019:29), till regeringen. Under dagens träff i Malmö kommer Louise Andersson, huvudsekreterare och Niklas Eklöf, ansvarig för samverkansfrågor, presentera utredningens uppdrag, arbetet hittills och dess kvarvarande arbete – med möjlighet för dagens deltagare att lämna synpunkter och inspel. I eftermiddag blir det workshop på temat; vad betyder omställningen till en God och nära vård för kommunerna i Skåne?   

Publicerad:

Skriv en kommentar