Från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag

Många arrangörer har den senaste tiden ställts inför beslutet att ställa in planerade event och konferenser. Så även Gröna Bilister och deras konferens Mobilitet & Beteende 2020, som var planerad att äga rum den 16-17 mars i Jönköping. Tack vare samarbetet med Energikontoren Sveriges projekt REDI lyckades de ändra sitt eget beteende och ställde om till en helt digital konferens – på bara en och en halv arbetsdag.

Syftet med Gröna Bilisters konferensen Mobilitet & Beteende 2020 är att utforska vägar till hållbara transporter genom beteendeförändring. Detta var exakt vad arrangörerna själva fick ställas inför när virustider gjorde det omöjligt att hålla den planerade lunch-till-lunch-konferensen fysiskt. Tack vare medarrangören REDI, resfria digitala möten inom offentlig sektor – Energikontoren Sveriges projekt där Kommunförbundet Skåne är en projektpart – kunde konferensen istället planeras om till en helt digital konferens på bara en och en halv arbetsdag.

REDI, som stöttar kommuner och regioner att ställa om till en ökad andel resfria digitala möten, planerar själva att arrangera en digital slutkonferens till hösten. Syftet med projektet är inte att ersätta alla fysiska möten, men att öka möjligheterna för att kunna använda digitala verktyg när det är ett möjligt alternativ.

Ta del av fler tips och fler goda exempel på lösningar kopplat till resfria digitala möten på REDIs hemsida!

Läs mer om omställningen av Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020 här.

Publicerad:

Skriv en kommentar