Förutsättningar för hållbar tillväxt lyftes på Skånes plan- och byggdag

Vilka utmaningar står våra skånska kommuner inför inom stadsutveckling? Hur kan vi lära av varandra och vår omvärld för att utveckla städer och orter där näringsliv och kommuninvånare trivs och skapar en hållbar tillväxt? På årets upplaga av Skånes plan- och byggdag den 17 oktober träffades närmare 160 tjänstepersoner från Skånes kommuner för att utbyta erfarenheter och höja kunskapen inom plan- och byggfrågor.

Plan- och byggfrågorna är många och stora och det behövs forum för kunskapsutveckling, diskussion och kontakt mellan de som arbetar med dessa frågor. Varje år arrangerar därför Kommunförbundet Skåne och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp en plan- och byggdag. I år stod Landskrona stad värd för dagen där bygg- och planeringsfrågor lyftes med stark regional förankring med särskilt fokus på stadsutveckling.

På agendan:

 • Områdesutveckling genom kommunala processer
  Hur kan kommuner arbeta med att utveckla olika delar av staden, minska socioekonomiska problem och lyfta stadsdelar fysiskt och socialt?
 • Att ändra en omvärldsbild
  Vad är det som skapar omvärldens bild av en stad och hur kan den ändras? Landskrona stad har lyckats skapa en ny image och vänt utvecklingen till att bli en högattraktiv och expanderande inflyttningskommun.
 • Ny kommunindelning – vad betyder det för kommunerna?
  Kommunernas planering utgår i första hand från den egna kommunen och kan leda till stora negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen och hållbarheten. Nu utreds hur kommunernas kapacitet för att möta de samtida utmaningarna ska kunna stärkas. En åtgärd som nämnts bland flera andra är ökad samverkan men också förändrad kommunindelning. Är det tillräckligt för att få en hållbar och välfungerande planering trots kommungränserna? Hur är pågående arbetet med en Regionplan för Skåne länkat till insikterna i kommunutredningen?
 • Guidade turer bland Landskronas stadsutvecklingsprojekt
 • Enkelt avhjälpta hinder – är de avhjälpta och blev det bättre?
  Hur har det gått i de skånska kommunerna kring enkelt avhjälpta hinder? Har hindren avhjälpts och var det enkelt?
 • Kommunala arkitekturprogram – vad gör de för skillnad?
  Kan kommunala program för arkitektur, form och design skapa ett mer attraktivt offentligt rum och hur avses de bidra till en mer robust och hållbar utveckling?
 • Visioner och vardagspraktik
  SLU Alnarp och tjänstepersoner från skånska kommuner presenterade aktuella projekt i våra skånska kommuner.

Publicerad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh

2 kommentarer

 1. Ruzena Svedelius skriver:

  Hej,
  Var finns möjlighet att se presentationer från på Skånes plan- och byggdag?
  Vänligen meddela mig webbsidan.
  Bästa hälsningar
  Ruzena

  • Evelina Johansson skriver:

   Hej, presentationerna kommer att skickas ut via e-post till alla deltagare. Om du har fler frågor kring innehållet kan du höra av dig till Jesper Bergnordh, jesper.bergnordh@kfsk.se. Vänliga hälsningar, Evelina Johansson, kommunikatör

Skriv en kommentar