Följ kommunledningsresan till Litauen här!

Den här veckan är det dags för den årliga kommunledningsresan. Under fyra intensiva dagar kommer vi att besöka Klaipeda och Vilnius för att bland annat prata om Euroregion Baltic, välfärdsutmaningen och hur Sverige och Litauens förhållande på nationell nivå ser ut.

Vi kommer att starta vår resa i Klaipeda som är Litauens tredje största stad. Klaipeda län är den litauiska region som är medlem i Euroregion Baltic, http://www.eurobalt.org/, där Kommunförbundet Skåne också är medlem sen 1 januari 2019. Vi kommer att få ta del av tidigare satsningar som ägt rum inom ERB-samarbetet samt få höra hur ordförande i ERB 2019, borgmästaren i Klaipeda, ser på ERB-samarbetet det kommande året.

Under resan besöker vi också Litauens huvudstad, Vilnius, där vi hos Litauens motsvarighet till SKL får information om stora utmaningar i den offentliga sektorn i ett av våra grannländer på andra sidan Östersjön. En av utmaningarna de kämpar mot är den stora utflyttning bland unga som pågått de senaste tio åren och som allvarligt påverkar det offentliga Litauen.

Vi kommer även att besöka Sveriges ambassad där vi får information om Sveriges förhållande till Litauen på nationell nivå. Vi besöker också den litauiska arbetsförmedlingens huvudkontor för att höra hur den jobbar med sitt uppdrag och hur det kopplas till kommunernas uppdrag. En fråga som i allra högsta grad är aktuell i Sverige just nu.

Följ resan här!

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar