Fokus på skolnärvaro när Skånes kommuner samlas

Gymnasieutbildning är idag en förutsättning för att få ett arbete men i Skåne är det varje år över 2000 ungdomar som lämnar grundskolan utan behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Skolnärvaro är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Den 8 oktober arrangeras konferensen Fokus Skolnärvaro.

Konferensen fokuserar på orsaker bakom skolfrånvaro samt olika vägar för att främja skolnärvaro på både förvaltnings- och skolnivå. Dagen kommer att bestå av föreläsningar med forskare samt representanter från kommuner och skolor som på olika sätt har satsats på att främja skonärvaro med bra resultat.

– Förutom personliga misslyckanden kostar elever som inte blir behöriga till nationella program på gymnasiet samhället många miljarder varje år. Gymnasieutbildning är en förutsättning för inträde på arbetsmarknaden och arbete ger möjlighet att skaffa sig bostad, bil och så vidare. Med andra ord är en lyckad skolgång grunden för att bli en fullvärdig samhällsmedborgare, säger Nils Pihlsgård, strateg på Kommunförbundet Skåne.

Den 8 oktober äger konferensen rum i Lund och är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig här.
Inbjudan kan du ladda ner här: Inbjudan-Fokus-Skolnärvaro-2020

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar