Fokus Hjälpmedel en viktig mötesplats för Skånes förskrivare

Den 11 och 12 mars arrangeras tvådagarsmässan Fokus Hjälpmedel på Sparbanken Skåne Arena i Lund. Mässan skapar möjlighet till direktkontakt och dialog med hjälpmedelsleverantörer och är en viktig mötesplats för Skånes förskrivare. Under två dagar varvas aktuella seminarier med relevanta workshops. I leverantörsutställningen finns leverantörer, tillverkare och innovatörer inom hjälpmedelssektorn.

Till mässan välkomnas arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, hjälpmedelskonsulenter och tekniker med flera inom Skånes kommuner, Region Skåne eller angränsande län och kommuner. Under mässan arrangeras workshops kring bland annat möta vårdtagare med demens och vikten att sitta rätt.

Mats Renard, regional samordnare på Kommunförbundet Skåne, menar att Fokus Hjälpmedel är ett bra forum för alla inom branschen i Skåne, just på grund av den lokala närvaron och att fokus ligger på utbildnings- och fortutbildningsperspektivet.

– Att Fokus Hjälpmedel arrangeras lokalt i Skåne är en förutsättning för att förskrivarna ska kunna prioritera mässan. Men även att fokus ligger på kompetensutveckling och mötet mellan förskrivare och leverantör. Jag tror att det värdesätts av såväl besökare som utställare, säger Mats Renard.

Kommunförbundet Skåne är samarbetspartners tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge och Lunds universitet och mässan arrangeras tillsammans med branchorganisationen Swedish Medtech.

Läs mer här: http://lund.medtechhjalpmedel.se

Delar av texten är hämtad från: https://www.medtechmagazine.se/article/view/700231/halla_dar_mats_renard

Publicerad:

Sidansvarig

Mats Renard

Skriv en kommentar