Extrainsatt förbundsmöte 2 oktober

Utifrån behoven av att göra förändringar i nuvarande stadgar har Kommunförbundet Skåne kallat 211 ombud till ett extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober 2020. Förhoppningarna är att få igenom de stadgeändringar som behövs och krävs för att Kommunförbundet Skåne ska vara en relevant och tydlig medlemsorganisation åt de skånska kommunerna.

Sedan 2019 pågår ett omtag för förbundet. Under 2019 genomfördes en fördjupad medlemsdialog, vilken syftade till att tydliggöra medlemmarnas syn på förbundets syfte, uppdrag och samspelet mellan medlemmar och förbundet.

Efter medlemsdialogen har en arbetsgrupp sedan december 2019 arbetat vidare med hur förbundet kan utvecklas. Arbetsgruppen har bestått av presidiets ledamöter, kommunstyrelseordförande i de fyra största ägarkommunerna samt kommundirektörer från dessa kommuner. Arbetsgruppen har sedan lagt fram förslag utifrån medlemsdialogen.

Den 3 april 2020 beslutade styrelsen om ett nytt uppdrag för förbundet, en förändring som gör att en stadgeändring behövs för att det nya uppdraget ska få genomslag. I samband med det nya uppdrag beslutade även styrelsen om nytt namn för förbundet, Skånes Kommuner, och ny grafisk profil.

Läs mer om förbundets nya uppdrag och namnbyte i nyheten Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner (nyheten öppnas i nytt fönster) 

Förutom en förändring av förbundets uppdrag har arbetet med omtaget identifierat ytterligare förslag kopplat till finansiering och styrelsetillsättning.

Extrainsatt förbundsmöte 2 oktober 2020

Utifrån behoven av att göra förändringar i nuvarande stadgar har Kommunförbundet Skåne kallat 211 ombud till ett extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober 2020. Förhoppningarna med mötet är att få igenom de stadgeändringar som behövs och krävs för att Kommunförbundet Skåne ska vara en relevant och tydlig medlemsorganisation åt de skånska kommunerna.

Publicerad:

Sidansvarig

Evelina Johansson

Skriv en kommentar