Europeiskt samarbete inom integrationsområdet

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration är en mötesplats för kommunala chefer och strateger som är intresserade av fördjupning, nätverkande och inspiration inom integration och kompetensförsörjningsfrågor. Den 22 november fick drygt 80 deltagare veta mer om europeisk samverkan och EU-finansiering.

Den politiska polariseringen har blivit mer och mer tydlig i vårt samhälle, både i Skåne och i Europa. Inte minst gäller detta frågor som migration och integration. För att uppmärksamma detta bjöd Kommunförbundet Skåne i samarrangemang med Region Skåne fredagen den 22 november in till strategiskt forum för nyanländas etablering och integration, med tema Europa, Skåne och integration.

Utmaningar och frågor kring integration, migration och europeisk samverkan stod på agendan när strategiskt forum för nyanländas etablering och integration under fredagen den 22 november tog plats i Medborgarhuset i Eslöv. Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration arrangeras för tredje året i rad och är ett samarrangemang mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Forumet är en mötesplats för kommunala chefer, strateger och andra intresserade av fördjupning, nätverkande och inspiration inom integration och kompetensförsörjningsfrågor. Forumet är även en mötesplats över professionsgränser. Under dagen lyftes att vi alla en del av ett samhälle som tillsammans arbetar med integration och migration, och genom strategiskt forum får chefer och tjänstemän samlas ett par gånger per år för att knyta nya kontakter och för att tillsammans diskutera dessa viktiga frågor.

Fredagens strategiska forum hade som syfte att öppna upp perspektiv kring varför europeisk samverkan på integrations- och arbetsmarknadsområdena är viktigt och hur vi kan stärka kapaciteten till EU-finansiering för Skånes 33 kommuner. Frågor som hur den ökade polariseringen påverkar integrationsarbete i kommunerna, både i Skåne och Europa, och varför samarbete på europeisk nivå är av stor vikt diskuterades. Även frågan kring Skånes roll i EU och vise versa togs upp under forumet.

– Samarbete kring integrationsfrågor i ett europeiskt sammanhang är viktigt, inte minst för Skånes kommuner som befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Att då se vikten av samverkan och titta på de externa finansieringsmöjligheterna som finns, säger Jenny Strand, strateg på Kommunförbundet Skåne.


Foto: Kommunförbundet Skåne

Inför fredagens strategiska forum hade man bjudit in föreläsare och deltagare från flera olika professioner, organisationer och lärosäten för att ge perspektiv på den historiska utvecklingen, konflikter och utmaningar i samtiden, samt ge inspiration till integrationsarbete och europeiskt samarbete. Dagen för strategiskt forum inleddes med presentationen Det märkligaste med framtiden är att man då kommer kalla vår tid den gamla goda tiden. Presentation hölls av två representanter från Gotlands museum och diskuterade just den historiska utvecklingen kopplat till dagens konflikter och utmaningar. Under presentationen fick deltagarna bland annat lyssna till Gotlands historia och historiska utveckling, såväl som olika perspektiv på identitet- och kulturbegreppet. Därefter talade Inge Eriksson, professor i Europastudier vid Malmö Universitet, om globalisering och regionalisering, och diskuterade bland annat innebörden av begreppet integration och det territoriella spänningsfältet.

Efter lunch följde en presentation av Kommunförbundet Skåne tillsammans med EU-kontor Skåne Nordost. Kommunförbundet Skåne presenterade de finansieringsmöjligheter som finns att tillgå via EU:s sektorsprogram, samt poängterade nyttan med europeiska samarbeten på integrationsområdet. Representanter från Kommunförbundet Skåne berättade även att fredagens strategiska forum var en del i processen mot den integrationskonferens som i samverkan med nätverket ERLAI och flera parter under RÖK (Regional överenskommelse för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering) ska hållas den i Bryssel den 6-7 maj. I syfte att inspirera deltagande aktörer att själva söka finansiering från EU:s sektorsprogram presenterade EU-kontor Skåne Nordost sitt EU-finansierade projekt ELAINE 2.0, och lyfte de lärdomar och utmaningar som man dragit från projektet.

Dagen avslutades med en presentation av Erica Righard, forskare och biträdande professor vid Malmö universitet. Erica fokuserade under sin presentation på migration och integration i ett jämförande historiskt och teoretiskt perspektiv, och gav deltagarna intressanta perspektiv på internationell migration och på samtida utmaningar inom integrations- och migrationsområdet.

Publicerad:

Skriv en kommentar