EU frigör regionala medel för att hantera coronakrisen

EU vidtar nu snabba åtgärder för att få fram medel för att motverka effekterna av coronapandemin. Medlen ska användas för att stärka sjukvården och stödja små och medelstora företag, kortsiktiga arbetsmarknadsprogram och samhällsbaserade tjänster.

Europeiska rådet har den 30 mars antagit två lagstiftningsakter för att snabbt frigöra medel från EU:s budget. Lagstiftningen träder i kraft den 1 april men utgifter kommer att göras tillgängliga från och med den 1 februari 2020 för att kunna täcka för redan gjorda utgifter. Investeringsinitiativet mot coronaeffekter ger medlemsländerna tillgång till 37 miljarder euro i sammanhållningsmedel.

Möjligheter på nationell, regional och lokal nivå

Förvaltande myndigheter, Tillväxtverket och ESF-rådet, utreder och analyserar nu hur man mest effektivt kan använda existerande medel. Detta sker i dialog med regeringen och regionalt utvecklingsansvariga.  

För Skåne-Blekinge programmen så ska detta inte komma att påverka de projekt som nu ligger inne för beredning men det kan troligen innebära förändringar inför planerade utlysningar samt medelfördelning. 

Vi följer utvecklingen och informerar så snart vi vet mer kring vad det kan innebära för våra regionala program i Skåne. Informationen uppdateras löpande här: EU förslag öppnar upp för att använda regionala medel för stödåtgärder till följd av Coronaviruset

Läs mer: Europeiska rådets pressmeddelande 30 mars 2020 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar