Ett jämställt Skåne firar två år

Ett jämställt Skåne är Skånes jämställdhetsstrategi. I strategin finns de prioriterade målen för Skåne och information om hur vi tillsammans kan förverkliga målen utifrån skånska förutsättningar. Hittills har 82 organisationer anslutit sig.

Den 7/3 firade Ett jämställt Skåne två år och med det bjöds anslutna organisationer och andra verksamheter in till konferensen Kraft och kunskap med 200 anmälda deltagare. Martina Skrak, jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen Skåne, är glad över intresset för konferensen.

– Det är jätteroligt att så många har anmält sig, det visar att det finns ett intresse för frågan och det är jätteviktigt för att vi ska få till en förändring. Även antalet organisationer som har anslutit sig till Ett jämställt Skåne har ökat, säger Martina Skrak.

Konferensen, som syftade till att förmedla kunskap och praktiska exempel, fokuserade på både aktuell forskning och hur olika myndigheter, företag och ideella organisationer arbetar med jämställdhet. Inledningsvis talade Anneli Hulthén, landshövding och Monica Holmqvist, förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne, om vikten av ett fungerande jämställdhetsarbetet i Skåne.

– Kunskap är en viktig del i arbetet för ett mer jämställt samhälle. Idag handlar det om att fylla på med kunskap, säger Monica Holmqvist.


Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne. Foto: Hanna Nordehammar

Huvudtalare för dagen var Jeff Hearn, professor och maskulinitetsforskare. Utifrån hans föreläsning ”Power, influence, men and masculinity” pratade Jeff Hearn bland annat om normer och föreställningar som finns kring män och att män förändras när det arbetar konkret för jämställdhet, och inte bara funderar över det.


Jeff Hearn. Foto: Hanna Nordehammar

Andra föreläsare under dagen var bl.a. Paula Mulinari, Malmö universitet, som talade om forskningen ”Att kämpa mot orättvisor som inte anses finnas: om makt, motstånd och arbetsvillkor” och Business and Professional Woman som pratade om deras arbete för att stärka kvinnans roll i yrkeslivet.

Maria Stanfors, Lunds universitet, talade om det obetalda hem- och omsorgsarbetet i förändring. Malmö stad var på plats för att prata om deras sätt att rekrytera män till förskolor. Skolinspektionen talade om deras jämställdhetsarbete.

Här kan du läsa mer om Ett jämställt Skåne: https://ettjamstalltskane.nu

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar