Dialogmöte med fokus på energiförsörjning och arbetsmarknad

Skånes intressen behöver positioneras i riksdagen för att stärka Skånes utveckling. Dialogmöten mellan Skånes kommuner, skånska riksdagsledamöter, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne möjliggör detta arbete.

Med en gemensam plattform delas nulägesbeskrivningar, skapas gemensamma målbilder och diskuteras fortsatt väg framåt. På agendan för årets första dialogmöte stod energiförsörjning och arbetsmarknad.

Energiförsörjning

Läget är akut för energiförsörjningen i Skåne. Kommunförbundet Skåne har under hösten 2019 uppmanat regeringen att hitta en lösning för att säkerställa en stabil energiförsörjning i Skåne. Frågan kräver ett helhetsansvar som Skånes kommuner inte kan hantera enskilt. Regeringen behöver ta ett kraftigare grepp kring frågan för Skåne. Läget är akut där Skåne gemensamt behöver säkerställa ett hållbart elsystem både på kort- och långsikt.

Kapacitetsläget i Skåne – bakgrund, nuläge och framtid

  • Anna Evander, Projektledare Energikontoret Skåne, Kommunförbundet Skåne
  • Hannes Sonnsjö, Beredskapshandläggare från Länsstyrelsen Skåne
  • Ola Solér, Miljöstrateg från Region Skåne

På gång nationellt

  • Ann- Charlotte Hammar Johnsson, Ledamot i riksdagens näringsutskott med ansvar för energifrågan

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens kraftigt reducerade budget har lett till stora konsekvenser för de skånska kommunerna. Arbetet med arbetsmarknadsinsatser befinner sig just nu i ett vakuum. De skånska kommunerna har eller har haft en mycket offensiv roll som samordnare och utförare av arbetsmarknadspolitiken för att det har behövts. Nu påverkas den enskilde genom ökade ledtider och att vägen till ett arbete förlängs. Under dialogmötet gjordes nedslag för nuläget i Skåne, vad som är på gång nationellt samt exempel på lokal och nationell samverkan.

Nedslag från nuläget i Skåne, dagens förutsättningar och utmaningar

  • Maria Norrby, Arbetsmarknadsdirektör i Helsingborgs stad
  • Zara Tosic, Förvaltningschef i Trelleborgs kommun
  • Sofie Carlsson, Regionchef Syd på Arbetsförmedlingen

På gång nationellt

  • Sofia Damm, Ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott
  • Marianne Pettersson, Suppleant i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Jenny Strand, Strateg integration och arbetsmarknad på Kommunförbundet Skåne, avslutade passet med arbetsmarknad med exempel på samverkan lokal och nationell nivå för att utveckla gemensamma arbetsformer.

Publicerad:

Skriv en kommentar