Delaktighet i skolans och förskolans utveckling utifrån barns perspektiv

Årets Forskning i korthet består av tre kapitel som belyser olika aspekter av delaktighet och barns perspektiv. Kristina Westlund, lektor i Malmö stad, fokuserar på förskolebarn. Helene Elvstrands, forskare vid Linköpings universitet, kapitel handlar om skola och fritidshem. Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet, kopplar demokratifrågor i skola och förskola med digitalisering.

Den 29 november lanserade FoU Skola Forskning i korthet 2019 med teman Delaktighet i skolans och förskolans utveckling utifrån barns perspektiv.

I år, 2019, är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling och nästa år 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige (Barnrättighetsutredningen, 2016). Detta gör att arbetet med att se till att barns rättigheter tillvaratas kommer att intensifieras. I många skånska kommuner är främjande av barns delaktighet ett prioriterat område för skolans och förskolans utveckling.

Lansering uppmärksammas med paneldebatt bland de tre forskare som leds av FoU Skolas ordförande Hans Dahlqvist. 50 deltagare – utvecklingsledare, verksamhetschefer, förskolelärare, lärare mm, från 12 kommuner kom för att lyssna, ställa frågor och diskutera med varandra.

Hela skriften kan laddas ned här: https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-skola/forskning-korthet/. Där kan du också hitta tre korta filmer med forskare bakom Forskning i korthet 2019.

Publicerad:

Sidansvarig

Elena Zukauskaite

Skriv en kommentar